Sökning: "Cystisk fibros"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Cystisk fibros.

 1. 1. Rifaximin som behandling vid Small Intestinal Bacteria Overgrowth (SIBO)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nazdar Hashim Bashir; [2019]
  Nyckelord :Small Intestinal Bacterial Overgrowth; SIBO; Rifaxamin;

  Sammanfattning : SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) är ett tillstånd där tunntarmen koloniseras av bakterier som normalt finns i tjocktarmen. SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som kontrollerar enteriska bakteriepopulationen störs. LÄS MER

 2. 2. Att drunkna utan vatten: en litteraturstudie om att leva med cystisk fibros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jamilah Svensson; Lina Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; experience; self-care; suffering; Cystisk fibros; egenvård; erfarenhet; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (CF) är inte längre en barnsjukdom eftersom 95% lever upp i vuxen ålder. Sjukdomen har stor påverkan på kroppens organ där lungorna och mag-och tarmkanalen är främst utsatta. Behandlingen är krävande och består till stor del av egenvård. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av att leva med CF. LÄS MER

 3. 3. Att leva istället för att överleva med cystisk fibros : En kvalitativ intervjustudie som belyser hur livskvalité kan uppnås trots en dödlig sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marina Nilsson; Evelina Strand; [2019]
  Nyckelord :Cystisk fibros; Livskvalité; Människan som helhet; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år föds ungefär 20 barn i Sverige med den ärftliga och livshotande sjukdomen cystisk fibros. Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som framförallt påverkar lungor och mag-tarmsystemet. Sjukdomen är tidskrävande och har både en fysisk och psykisk påverkan. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter hos människor med Cystisk fibros – om hur det är att bli ung vuxen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Groustra; Tim Karlsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :cystisk fibros; delaktighet; transition; ung vuxen; självbestämmande; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (Cf) är en sjukdom som kräver omfattande egenvård med olikaformer av medicinsk, fysisk och respiratorisk behandling. Runt 20 barn föds med Cf i Sverigevarje år. I landet finns det cirka 670 personer diagnostiserade med sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar fysisk aktivitet personer med cystisk fibros?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Hägg; [2018]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; physical activity; lung function; lung capacity; spirometry; quality of life; Cystisk fibros; fysisk aktivitet; lungfunktion; lungkapacitet; spirometri; livskvalitet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Personer med cystisk fibros (CF) har bland annat på grund av tjockt slem i lungorna försämrad lungfunktion och lungkapacitet. Den nedsatta hälsan leder i många fall till en nedsatt livskvalitet. LÄS MER