Sökning: "Cytoskeleton"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Cytoskeleton.

 1. 1. Protokollutveckling för caldesmon samt en jämförelse med SMMS-1 av dess effektivitet som en myoepitelial markör på fibroadenom

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sahra Brentel; [2017]
  Nyckelord :Caldesmon; fibroadenom; immunohistokemi; protokoll; SMMS-1; tissue microarray;

  Sammanfattning : Immunohistokemi (IHK) är en metod som används för att undersöka närvaron av specifika biomarkörer i vävnad. Metoden utnyttjar antikroppars affinitet till antigen och dess närvaro visualiseras. Caldesmon är ett protein associerat med cytoskelettet som förekommer i glatta muskelceller och i icke-muskelceller. LÄS MER

 2. 2. Modeling of beta-cell Metabolic Activity and Islet Function : a Systems Approach to Type II Diabetes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Fotios Christakopoulos; [2016]
  Nyckelord :cytoskeleton remodelling; particle tracking microrheology; IAPP; type 2 diabetes;

  Sammanfattning : Diabetes has gained growing attendance as one of the key non communicable diseases (NCD) with the World Health Organization identifying it as the focus of the World Health Day 2016. It is reported that more than 420 million people suffer from diabetes, a number predicted to rise in the coming years. LÄS MER

 3. 3. Dynamics of Mitochondria and Actin Cytoskeleton Interactions in Budding Yeast.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Martina Pola; [2013]
  Nyckelord :Mitochondria; Actin cables; Cytoskeleton; Cell division; Glucose repression; Arp2 3 complex; ARC15; AIM7; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In the budding yeast, S. cerevisiae, mitochondrial distribution involves movements of the organelle from the mother cell to the bud (anterograde movement) and from the bud to the mother (retrograde movement). LÄS MER

 4. 4. Mekanismer bakom bensimidazolresistens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Monika Domberg; [2011]
  Nyckelord :Anthelmintikaresistens; Bensimidazol; Mekanismer; Haemoncus contortus; Cyathostomer; Tubulin;

  Sammanfattning : Anthelmintikagruppen bensimidazoler (BZ) har använts på många djurslag sedan början av 1960-talet. BZ verkar genom att hindra αβ-tubulin dimerer att bygga på mikrotubuli. Cellernas cytoskelett bryts då ner vilket hämmar många viktiga funktioner som exempelvis förmågan till celldelningar. LÄS MER

 5. 5. Administration of morphine and/or cocaine modulates the expression levels of genes related to plasticity mechanisms in rat hippocampus

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Therés Larsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Drugs of abuse regulate the expression of several genes involved in receptor regulation and signalling, transcription factors and cytoskeleton proteins. Due to its implication in long-term memory consolidation, rat hippocampus was selected to identify genes that are differently regulated by morphine and/or cocaine administration. LÄS MER