Sökning: "Cytostatika Strålbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Cytostatika Strålbehandling.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av sexualitet efter genomgången bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Felicia Östman; Tove Olsson; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasms; sexuality; female; sexual dysfunction; experience; bröstcancer; sexualitet; kvinna; sexuell störning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan erhålla strålbehandling, cytostatika, endokrin behandling och/eller total eller delvis borttagande av bröst. Sjukdomen och behandlingen kan innebära stor påverkan på kvinnors hälsa och livssituation och ge stora effekter på sexuell funktion och sexuell hälsa. LÄS MER

 3. 3. Att förlora ett bröst : Beskriva unga kvinnors upplevelser under sin bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josefin Nilsson; Jonna Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ metod; personcentrerad vård; unga kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige är bröstcancer. Kvinnor i högre ålder drabbas oftare men forskning visar att yngre kvinnor under 50 år också drabbas och med en sämre prognos. När en kvinna drabbas av bröstcancer kan en påverkan ske både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevda munhälsa under cancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bengtsson; Linett Björklund; [2021]
  Nyckelord :Cancer treatment; Experience; Information; Oral health; Xerostomia; Cancerbehandling; Information; Munhälsa; Muntorrhet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor andel individer drabbas årligen av cancer i Sverige. Vanliga behandlingsformer är cytostatika och strålning. Effekten av behandlingarna har många orala biverkningar, vilket kan påverka drabbade individers liv negativt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser hos patienter med bröstcancer mellan diagnos och operation : En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Englund Navarro Amanda; Larsson Jenny; [2021]
  Nyckelord :Patient; breast cancer; experience; surgery; preoperative; Patient; bröstcancer; upplevelse; operation; preoperativt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och miljoner diagnostiseras varje år världen över. Det är en dramatisk händelse i en kvinnas liv att drabbas och behandlingen består ofta av strålbehandling, cytostatika och kirurgi. LÄS MER