Sökning: "Czech Republic"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Czech Republic.

 1. 1. Romska barns rätt till utbildning – som jämlika deltagare : En uppsats om att främja rättvisa och bryta strukturell diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Langhammer Milly; [2019]
  Nyckelord :Structural discrimination; social justice; roma; the right to education; equality.; Strukturell diskriminering; social rättvisa; romer; rätten till utbildning; jämlikhet.;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet i tre europeiska länder. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. LÄS MER

 2. 2. The Impact of the China Shock on Employment Levels in Central Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Laura Albers; [2018]
  Nyckelord :China Shock; Central Europe; employment; international trade; Business and Economics;

  Sammanfattning : The coexisting rise of China and Central European economies in the early 2000s as respectively the “Factory of the World” and the “Factory of Europe” raises the question whether Central Europe has either benefited from, or been harmed by the rise of China. This thesis therefore investigates the impact of the China shock on employment levels in Central Europe between 2000 and 2014. LÄS MER

 3. 3. Using Communication for Development practices to fight manipulative media in the Czech Republic

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Matouš Jelínek; [2018]
  Nyckelord :Communication for development; mediatization; misleading information; propaganda; media education;

  Sammanfattning : Mediatization theory, which I used as a paradigm for this work, conceive the boundaries between media, society and politics are vanishing. In a society where media are omnipresent and becoming parts of our lives, media literacy and civic education are crucial for the democratic development of society. LÄS MER

 4. 4. RELATION BETWEEN THE PATENT LAW SYSTEM AND THE REGULATORY LEGISLATION WITH REGARD TO STEM CELL RESEARCH

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Kolarova; [2018]
  Nyckelord :stem cell research; patent law; patent law morality clause and the regulatory law;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the analysis of the relation of the patent law legislation and the regulatory law covering all types of stem cells. In the first part all types of stem cells are identified and a variety of issues connected to several types of stem cell is addressed in subsequent parts. LÄS MER

 5. 5. Requirements for Cross Country Movement in Land Warfare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Mårten Wicander; [2018]
  Nyckelord :Cross-Country Movement; Command; Control and Communication Systems; GIS; Military Geography; Military Technology;

  Sammanfattning : In modern military operations, the usage of command, control and communication systems is ever increasing, where Geographical Information Systems are used to increase the commanders’ situational awareness. The use of cross-country movement models in a Geographical Information System can further aid commanders in their decision-making and narrow down possible advancements on the battlefield. LÄS MER