Sökning: "Dödsboförvaltning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Dödsboförvaltning.

 1. 1. De dödas skuld - Ändamålsenlig dödsboförvaltning och borgenärsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ville Trygg; [2017]
  Nyckelord :Dödsboförvaltning; ändamålsenlig förvaltning; främmande åtgärder; lojalitetsplikt; konsument; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats avhandlar förvaltningen av dödsbo och det skydd som borgenärer har för sina fordringar både enligt ärvdabalken och enligt annan lagstiftning. Den rättsliga reglering som omgärdar dödsboförvaltning är till åren kommen och är i visst behov av att sättas i en nutida kontext. LÄS MER

 2. 2. Särskild dödsboförvaltning : Om boutrednings- och skiftesmän

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Henriksen; [2015]
  Nyckelord :Boutredningsman; skiftesman; dödsboförvaltare; Filip Henriksen; Dödsbo; dödsbodelägare; arv;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar boutrednings- och skiftesmannens behörighet, förvaltningsuppdrag och vissa förfarandefrågor. ... LÄS MER

 3. 3. Boutredningsmannainstitutet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Damgaard; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Dödsboförvaltning; Boutredning; Boutredningsman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary The regulation for the administration of estates can be found in the Inheritance Code chapter 18 to 24. It was transferred mostly unchanged from the Act on estate administration and estate distribution from 1933. The general rule is that the heirs jointly administer and distribute the estate. LÄS MER

 4. 4. Avvecklingen av dödsbon - Förvaltningsformer och reformbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Diana Ferm; [2010]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att redogöra för reglerna kring avveckling av dödsbon i Sverige, d.v.s. reglerna om dödsboförvaltning och arvskifte. LÄS MER

 5. 5. Ägarskifte i aktiebolag - en analys av lämplig förvärvare och tidpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Jarlvik; [2005]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ägarskiften av företag är sedan länge omgärdade av en mängd olika skatteregler vars innebörd ständigt analyseras i enlighet med den rättsdogmatiska metoden. Frågan om huruvida de materiella reglerna är rimliga eller inte är dock, enligt min mening, minst lika viktig om inte än viktigare. LÄS MER