Sökning: "Dödshjälp modeller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dödshjälp modeller.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors inställningar till dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Rahma Mohammedsiraj; Hussein Eid; [2022]
  Nyckelord :Euthanasia; Palliative care; Autonomy; Participation; Authenticity; Patient perspective; Law; Religion; Views; Experiences; Dödshjälp Eutanasi ; Palliativ vård; Autonomi; Delaktighet; Autenticitet; Patientens perspektiv; Lag; Religion; Inställningar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är en behandling som har införts i flera länder. Det är viktigt att förstå olika modeller och definitioner för dödshjälpen samt likheter med palliativ vård, för att kunna förstå sjuksköterskors inställningar till dödshjälp.   Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors inställningar till dödshjälp. LÄS MER

 3. 3. Orsaker som kan påverka patienter i livets slutskede att önska dödshjälp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisette Gränshagen; [2020]
  Nyckelord :Euthanasia; Wish; Patient; End of life; Palliative care; Dödshjälp; Eutanasi; Önska; Patient; Livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är endast lagligt i ett fåtal länder och stater runt om i världen och kan ske via eutanasi eller läkarassisterat döende. Det dominerar två modeller, Beneluxmodellen och Oregonmodellen. LÄS MER