Sökning: "Dödshjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Dödshjälp.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Dödshjälp- rätt eller fel? : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevelser av assisterad dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Citron; Amanda Johansen; [2022]
  Nyckelord :Assisted Suicide; experience; medical assistance in dying; nurs; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp är i dagsläget olagligt i Sverige, men många andra länder har valt att legalisera det. Det finns i dag två olika former, aktiv dödshjälp går ut på att läkaren administrerar den dödliga dosen av läkemedlet samt den assisterade dödshjälpen som går ut på att läkaren skriver ut den dödliga dosen och patienten själv administrerar det. LÄS MER

 3. 3. Kriminaliseringen av eutanasi – Ett befogat straffbud gentemot den terminalt sjuka patienten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Klara Skarelid; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; medicinsk rätt; dödshjälp; eutanasi; assisterat döende; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dödshjälp innebär att en aktiv åtgärd vidtas för att avsluta en persons liv på dennes begäran. Om det är personen själv som utför den avgörande gärningen som leder till döden kallas det assisterat döende. Är det emellertid någon annan än personen som utför handlingen kallas det eutanasi. LÄS MER

 4. 4. Euthanasia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Kivik; dödshjälp; euthanasia; eutanasia; klinik; vasstak; sjukhus;

  Sammanfattning : This project concerns the ideation surrounding apossible facility that would offer euthanasia, and how a facility of that kind would look like. Euthanasia, in this case is defined as an intervention that is given after an explicit request from the patient where theintention is to aid in the cause of the patient’s death. LÄS MER

 5. 5. Hur känns det att hjälpa någon att dö? : En kvalitativ litterturöversikt av sjuksköteskors upplevelser i samband med dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emilia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; kvalitativ; litteraturöversikt; sjuksköteskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödshjälp tillämpas aktivt i Nederländerna, Kanada, Spanien, Belgien, Luxemburg, Österrike, Colombia, Schweiz, Victoria (Australien), samt Washington och Oregon (USA). Dödshjälp är i nuläget olagligt i Sverige, trots detta är det en ytterst relevant fråga som lyfts flitigt i dagens samhälle. LÄS MER