Sökning: "Dödsolyckor"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Dödsolyckor.

 1. 1. Traffic safety analysis by surrogate measures:an extreme value approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Heidi Mach; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Road safety analyses are required for the prevention of road accident fatalities. In Europe, the ambition is "Vision Zero". Data that was used is collected by the research group Transport and Roads which is part of Department of Technology and Society at LTH, Lund University. LÄS MER

 2. 2. Strategi för att förebygga stress och stressrelaterade arbetsplats- och dödsolyckor - En fallstudie av ett byggföretag i den svenska byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Björklund; Jakob Hallgren; [2021-11-08]
  Nyckelord :Stress; strategi; arbetsplatsolyckor; byggbranschen;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett brett och viktigt koncept som växer bland företag. En central aspekt är hälsan hos individen och mer specifikt den stress som kan uppstå på en arbetsplats. Genom arbetsrelaterad stress kan den enskilde individen riskera att utsättas för både fysiska och psykiska skador. LÄS MER

 3. 3. How Can the Construction Client Improve the Work Environment in the Real Estate and Construction Process? : An Investigation of the Health and Safety Aspects in the Early Phases

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Ziegler; [2021]
  Nyckelord :Health and Safety aspects; Work Environment; Construction; Early phases; Planning and Design phases; Hälso- och säkerhetsaspekter; Arbetsmiljö; Byggande; Tidiga skeden; Planering och projekterings skeden;

  Sammanfattning : During the last decade, the Swedish work environment authority (AV) observed a stagnancy of fatal accidents in Sweden. According to statistics, the building industry in Sweden is one of the third largest industries regarding occupational injuries and the industry with the most severe recorded fatal accidents. LÄS MER

 4. 4. EFFEKTER PÅ FALLPREVENTIVA ÅTGÄRDER HOS DEN ÄLDRE BEFOLKNINGEN En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Christofer Pettersson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Systematic review; Occupational therapy; Accidental falls;

  Sammanfattning : Bakgrund Till den äldre befolkningen räknas individer över 65 år. Fallrädsla är ofta större än antalet fall och orsakas av flera olika faktorer där ångest är en vanlig orsak. Fallrädsla har flera negativa konsekvenser, bland annat ett mindre socialt umgänge. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER