Sökning: "Dödsstraff i usa"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Dödsstraff i usa.

 1. 1. Satsujin - En jämförelse mellan det japanska och det svenska straffrättssystemet vid mordfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kai Henrysson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; mord; criminal law; comparative law; homicide; Japan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : No industrialized democracy has a lower crime rate than Japan. Nor does any other country have such high conviction rate. How is this possible? The following paper deals with the investigation, the procedural phase and the execution phase of a murder case in Japan. This will be compared with the corresponding Swedish procedure. LÄS MER

 2. 2. Dödsstraff i demokratier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Björverud; Malou Bratt; [2009]
  Nyckelord :rätten till liv; mänskliga rättigheter; dödsstraff; demokrati; folkstyre; folkopinion; USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns idag ett antal demokratiska stater i världen som tillämpar dödsstraff. Grunden till detta, menar vi i denna normativa uppsats, är en värdekonflikt mellan å ena sidan individens rättigheter, rätten till liv, och å andra sidan kärnan i demokrati, folkstyre och folkopinionens roll i frågan om dödsstraff. LÄS MER

 3. 3. Rätt skall vara rätt : En undersökning av hur könet på domare påverkar domslut i sexualbrottsmål

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tove Barnabo; [2007]
  Nyckelord :Sexualbrott; våldtäkt; domare; domslut; kön; logistisk regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Professor Christian Diesen tycker sig se ett samband mellan dom i våldtäktsmål och kön på den verkställande domaren. Tidigare forskning i USA har visat statistiskt signifikanta resultat för att domarens personliga karakteristika påverkar utfallet i bland annat fall av dödsstraff. LÄS MER

 4. 4. Dödsstraff : Tillämpningen av straffet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Tobias Höiseth; [2006]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Rapporten fångar upp bakgrunden till dödsstraffet och syftet med den och min röda tråd, ligger i att ta reda på hur dödsstraffets tillämpning, i de delar av USA som fortfarande använder sig av straffet, egentligen ser ut och fungerar. Den inriktar sig på det faktum att oskyldiga döms och avrättas vid felaktig tillämpning av dödsstraffet. LÄS MER

 5. 5. Det transatlantiska utlämningsavtalet mellan EU och USA ur ett svenskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Bergdahl; [2004]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera utlämningsinstitutet mellan Sverige och USA samt hur detta kan komma att förändras i och med det transatlantiska utlämningsavtalet mellan EU och USA. Vidare studeras bakgrund, syfte och problematik kring det transatlantiska utlämningsavtalet med särskilt fokus på dödsstraffet. LÄS MER