Sökning: "Döendeprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Döendeprocessen.

 1. 1. Upplevelser under döendeprocessen hos patienter med cancersjukdom som vårdas palliativt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sophia Gasperoni; Stefan Olovsson; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Lidande; Palliativ vård; Patienter; Upplevelser under döendet;

  Sammanfattning : Bakgrund Cancer är den näst främsta orsaken som leder till döden bland människor runt världen. Cancer beräknas vara orsaken till att drygt tio miljoner människor avled världen runt under 2018. Inom palliativ vård är cancer den främsta sjukdomen. Det beror på att det finns över hundratals olika cancertyper. LÄS MER

 2. 2. NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE INOM SLUTENVÅRD - EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mohamed Mariam; Lee Juni; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Newly graduated nurses; Palliative care; Qualitative content analysis; The end of life; Kvalitativ innehållsanalys; Livets slutskede; Nyutexaminerade sjuksköterskor; palliativ vård; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre personer i befolkningen ökar. Många äldre i livets slutskede har ofta komorbiditet vilket ställer krav på hög kompetens hos sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Palliativ vård i livets slut : En allmän litteraturöversikt utifrån sjuksköterskeperspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Holm; Lisa Malm; [2020]
  Nyckelord :Döendeprocessen; lidande; samarbete; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER

 5. 5. Närståendes erfarenheter av palliativ sedering inom palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Schweidenbach; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; Relatives; Palliative sedation; Nurses responsibilities; Palliativ vård; Närstående; Palliativ sedering; Sjuksköterskans ansvarsområde;

  Sammanfattning : Palliativ vård syftar till att främja livskvalitet för personer med livshotande sjukdom och deras närstående. Patientens fysiska, psykosociala och andliga problem ska lindras. Dessutom ska närstående stöttas genom sjukdomstiden och det sorgearbete som följer. LÄS MER