Sökning: "D -UPPSATSER omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden D -UPPSATSER omvårdnad.

 1. 1. Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Manar Hassan; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Förbättringsarbete; Hinder; Kvalitativ; Sjuksköterska; Utövande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta suicidnära patienter inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Stark; Lena Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Suicid; suicidriskbed ömning; kvalitativ metod; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad; bemötande; psykiatrisk öppenvår d .;

  Sammanfattning : Det är av största vikt att kunskapen inom omvårdnad fördjupas och att utbildning och fortbildning inom ämnet suicid finns att tillgå. Suicid är en vanlig dödsorsak och patienter med psykisk ohälsa löper större risk för att begå suicid. En tredjedel av alla som suiciderar har en aktuell kontakt med psykiatrisk hälso-och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. “Until Everyone is Free, No One is Free.” IlluminatingCaring Encounters as Experience d by Nurses in theManagement of HIV/ AIDS : Case Study: Nurses attending to MSM living with HIV/AIDS in Nairobi, Kenya

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :David Karanja; [2019]
  Nyckelord :Caring encounter; Men who have sex with men MSM ; HIV; Nursing Care; Bemötande; Män som har Sex med Män MSM ; HIV; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Nurses work closely with patients to improve care and alleviate suffering among PLHIV. However, the segregation of MSM in society and the criminalization of same-sex behaviours have caused great havoc causing deaths and suffering in developing countries for more than three decades since the scourge of HIV/AIDS emerged. LÄS MER

 5. 5. Web-baserat stöd i astmavården – en randomiserad kontrollerad studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Boström; Marie Persson; [2018]
  Nyckelord :asthma; asthma management; eHealth; lungfunction; quantitative; self-care.; astma; astmakontroll; egenvård; e-hälsa; kvantitativ; lungfunktion.;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten på astmakontroll och lungfunktion av ett web-baserat stödprogram för astmapatienter inom primärvården. Metod Studien var en 2-armad randomiserad, kontrollerad studie med kvantitativ ansats som pågick under 6 månader. LÄS MER