Sökning: "D -sjuksköterska övervikt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden D -sjuksköterska övervikt.

 1. 1. Är D-vitamintillskott lösningen på den globala fetmaepidemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agnessa Meiton; Gustav Ohlsson; [2019-06-25]
  Nyckelord :D-vitamin; fetma; övervikt; d-vitaminsupplementering; viktminskning; vitamin D; obesity; overweight; vitamin D supplementation; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: D-vitaminets samtliga funktioner i kroppen är svåra att förstå på grund av dess medverkan i många olika processer. Det är känt att fetma är associerat med låga koncentrationer av 25(OH)D i blodet. I flera studier har man sett en korrelation mellan 25(OH)D och fettmassa samt BMI. LÄS MER

 2. 2. Diabetes mellitus hos hund : djurvälfärd och riskfaktorer kring sjukdomen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Ådén; [2018]
  Nyckelord :djurägare; behandling; insulin; skötsel;

  Sammanfattning : Definitionen av diabetes mellitus hos både hund och människa är antingen insulinbrist eller att kroppens vävnader utvecklat en insulinresistens, och kännetecknas av hyperglykemi. Hos hund är det en vanligt förekommande endokrin sjukdom med flertalet bakomliggande orsaker. LÄS MER

 3. 3. Fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder för hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofie Davidson; [2017]
  Nyckelord :hund; viktminskning; foder; mättnad; fibrer; växttråd;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är ett stort problem i samhället. För att åstadkomma en viktnedgång är ett viktminskningsfoder ett bra verktyg. Sammansättningen av fodret ska se till att hunden tillgodoser sig sitt dagliga näringsbehov och samtidigt gå ner i vikt genom ett begränsat energiintag. LÄS MER

 4. 4. Kostintag hos amputerade : En jämförande undersökning av energiintag, mikronutrientsintag och intagsfrekvenser i relation till Riksmaten 2010/2011

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Matilda Andersson; Nicholas Levak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns anledning att tro att amputerade har en ökad risk för både viktuppgång och näringsbrist. Övervikt kan medföra särskilt stora negativa konsekvenser för denna patientgrupp och förutsättningarna för fysisk aktivitet är ofta begränsade. LÄS MER

 5. 5. Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Malin Malmqvist; Julia Sundström; [2016]
  Nyckelord :Levnadsvanor; stillasittande; fysisk aktivitet; tobak; alkohol; narkotika; ungdomar; barn; stress; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. LÄS MER