Sökning: "D -uppsats psykiatri"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden D -uppsats psykiatri.

 1. 1. Självvald inläggning inom den psykiatriska vården : En scoping study

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Gino Berg Ojeda; Ulrika Månsson; [2019]
  Nyckelord :empowerment; in-ward treatment; patient-controlled admission; psychiatry; egenmakt; psykiatri; självvald inläggning; slutenvård;

  Sammanfattning : Background: The psychiatric care has changed from an institutionalized care towards a more patient-centered care, were ideas such as autonomy and patient participation are raised. The model of Patient-controlled admission has been developed in line with the development. LÄS MER

 2. 2. Förstagångspsykos - vilken betydelse har familjesamtal i behandlingen?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann-Charlott (Lotta) Englund; [2009-04-14]
  Nyckelord :öppna dialoger; vårdtagare; psykiatri; förstagångspsykos; familjesamtal;

  Sammanfattning : Syftet med studien var främst att undersöka vilken betydelse familjesamtal har i behandlingen vid förstagångspsykos eller misstänkt förstagångspsykos. Dessutom var syftet att utvärdera hur personer med förstagångspsykos eller misstänkt förstagångspsykos och familj/närstående upplever mötet och behandlingen på öppenvårdsmottagning Björkängen (ÖVM B, en mottagning inom den specialiserade psykiatriska vården med inriktning mot psykossjukdomar) samt att undersöka om vårdtagare och familj upplever att de behandlingar/insatser som de har erbjudits och deltagit i, har gett något resultat. LÄS MER

 3. 3. Barn till psykiskt sjuka föräldrar - Risker och friskfaktorer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Ligander; [2008-10-02]
  Nyckelord :barn till psykiskt sjuka föräldrar; friskfaktorer; högriskstudier; children of mentally ill parents; salutogenic factors; high risk studies;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER