Sökning: "D -uppsats systematisk litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden D -uppsats systematisk litteraturstudie.

 1. 1. Vilsen, ensam och utanför : en litteraturstudie om existentiell ensamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eddy Normark; [2019]
  Nyckelord :Public Health; Social Isolation; Spirituality; Existential; Secular; Folkhälsa; Social Isolering; Andlighet; Existentiell; Sekularisering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Existentiell ensamhet och utanförskap kan kopplas till psykisk ohälsa, som är ett av våra stora folkhälsoproblem i modern tid. Cirka 300,000 människor lever i social isolering i Sverige idag. LÄS MER

 2. 2. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 3. 3. Vårdande vid psykisk ohälsa : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Gyllhag; Ronja Jansson; [2018]
  Nyckelord :Communication; Literature review; Mental illness; Registered nurse; Relation; Kommunikation; Litteraturstudie; Psykisk ohälsa; Relation; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående till patienter med psykisk ohälsa och patienter med psykisk ohälsa upplever att det är svårt att få god vård. Bristande kommunikation var en del som gjorde vårdandet sämre. Patienter upplever sig kränkta eller diskriminerade av vården. LÄS MER

 4. 4. Lärares och föräldrars högläsning, tidskrävande och jobbigt eller alldeles underbart? : En systematisk litteraturstudie av lärares och föräldrars roll vid högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUniversitetsbiblioteket; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Andersson Madelene; Palm Malin; [2015]
  Nyckelord :Högläsning; Interaktiv högläsning; Ordförråd; Läsförståelse; Läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna konsumtionsuppsats är att undersöka vilka effekter högläsning av barnlitteratur har för barnet. Vi har studerat forskning som berör hur lärarens och föräldrarnas högläsning sker och vilken påverkan det har på barnets läsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Att möta personer med substansberoende : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Forsman; Ida Jirdén; [2015]
  Nyckelord :substance use disorder; nurses; experience; attitudes; stigma; substansberoende; sjuksköterskor; upplevelse; attityder; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. LÄS MER