Sökning: "D historia"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden D historia.

 1. 1. Kanata: Sustainable tourism in Canada? Lessons from the Covid-19 pandemic in a historic perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lauren Reneaume; [2022]
  Nyckelord :Canadian tourism; Covid-19 pandemic; Indigenous tourism; Snowbirds; Nature tourism;

  Sammanfattning : The thesis will be centred on the topic of tourism in Canada and the steps the tourism industry took in handling the Covid-19 pandemic. The aim of this thesis will be to examine how Canadian tourism has evolved through time and analyse the way Indigenous tourism has grown despite its limited support. LÄS MER

 2. 2. För barn eller till barn? : Behaviorismen i Folkskolans barntidning 1903

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Engström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den under 2020-talet populära barntidningen Kamratposten är enligt redaktionen själva skriven för barnens skull, men tidningens historia går tillbaka till slutet av 1800 – talet. Tidningen hette då Folkskolans Barntidning och drevs av en folkskollärare vid namn Stina Quint eftersom hon ansåg att skolbarnen behövde ha bra texter att läsa. LÄS MER

 3. 3. Maid for the Movies - En studie av tre Jeanne d’Arc-filmer ur ett historiekulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Grandi; [2021]
  Nyckelord :Jeanne d Arc; Joan of Arc; Historiebruk; Historiekultur; Genus; Historic Film; Filmanalys; Carl Th. Dreyer; Luc Besson; Victor Fleming; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och jämför tre filmer från 1900-talet om Jeanne d'Arc ur ett historiekulturellt perspektiv. Filmerna ifråga är Carl Th. Deyers "La passion de Jeanne d'Arc" (1928), Victor Flemings "Joan of Arc" (1948) och Luc Bessons "The Messenger: the Story of Joan of Arc"(1999). LÄS MER

 4. 4. ”Vet du, jag är så pank” : Ett mikrohistoriskt perspektiv på sjömanshushållets organisering och ekonomi på Åland vid sekelskiftet 1900, åren 1899 – 1904

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Hannah Sumelius-Nordin; [2020]
  Nyckelord :Åland; 1900; sjöfart; ekonomi; hushåll; sjömanshustru;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att med ett mikrohistoriskt perspektiv undersöka organisering av arbete och ekonomi inom sjömanshushåll på Åland vid sekelskiftet 1900. Undersökningen fokuserar på hur fördelningen av arbetsuppgifter såg ut i hushållet samt på vilket sätt man respektive hustru bidrog till hushållets ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Att tänka för att tala om rörelse på franska : en kontrastiv studie i hur svenska franskstudenter uttrycker spatial rörelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Martin Olsson; [2020]
  Nyckelord :rörelsetypologi; rörelsesituation; V-språk; S-språk; manner salience; conflation pattern; franska; tvåspråkighet; psykolingvistik; spårkinlärning; motion typology; motion event; V-language; S-language; French; bilinguism; psycholinguistics; language acquisition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is well known within typological linguistics that the expression of motion is language-specific. In Swedish the manner of a motion is typically expressed in a verb while the path of motion is expressed in a satellite connected to the verb (S- languages), whereas, in French, typically the path of motion is expressed in the verb and the manner is omitted. LÄS MER