Sökning: "D struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden D struktur.

 1. 1. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av överrapporteringens betydelse för patientsäkerheten : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lila D' Guiglia Bugueno Fuica; Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Överrapportering; SBAR; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med överrapportering är att genom kommunikation förmedla viktig och relevant information om patienten. Överrapportering sker mellan enheter, yrkesgrupper och vårdgivare inom sjukvården, att den är strukturerad och tydlig är viktigt för patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Milling accuracy improvement of a 6-axis industrial robot through dynamic analysis : From datasheet to improvement suggestions

  Master-uppsats, KTH/MWL Marcus Wallenberg Laboratoriet

  Författare :Peter Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Industrial robot; milling; 3D-printing; additive manufacturing; simulation; struc-tural analysis; dynamic modelling; accuracy improvement; configuration screen-ing; simulation automation; HyperWorks; Industrirobot; fräsning; 3D-printing; friformsframställning; simulation; strukturanalys; dynamisk modellering; förbättrad noggrannhet; kombinationsstudie; automatisk simulation; HyperWorks;

  Sammanfattning : The industrial robot is a flexible and cheap standard component that can becombined with a milling head to complete low accuracy milling tasks. Thefuture goal for researchers and industry is to increase the milling accuracy, suchthat it can be introduced to more high value added operations. LÄS MER

 4. 4. Problem Identification for Product Development Opportunities of Wine Refrigerators

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Malin Maria Erlandsson; Petra Näsström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Both value and flavor of wines can improve with time if stored properly. The factors with the most profound effect on the wine are light, humidity, temperature, vibrations, and ventilation. Light consisting of shorter wavelengths, under 450 nm, are dangerous for wine and can destroy the structure in wine. LÄS MER

 5. 5. Ingen människa är en ö : en studie om vikten av den sociala omgivningen för småskaliga livsmedelsföretag i Norrbotten

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Tegelid; [2018]
  Nyckelord :lokal mat; närproducerat; Norrbotten; entreprenörskap; inbäddning; symboliskt kapital; kulturellt kapital; space and place;

  Sammanfattning : Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Dessa ord skrev poeten John Donne för över 400 år sedan. LÄS MER