Sökning: "D umeå"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden D umeå.

 1. 1. Utvärdering av två olika diffusionsviktade sekvenser vid MR-prostata.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jimmy Kyrk; [2022]
  Nyckelord :MRI; prostate; artifacts; comparative; diffusion; MRT; prostata; artefakter; jämförande; diffusion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Protokollet som används för att underundersöka MR-prostata innehåller en uppsättning förutbestämda sekvenser enligt PI-RADS riktlinjer. Diffusionsviktade bilder används för att utröna om vattenmolekyler kan röra sig fritt eller inte. Begränsad rörlighet kan tyda på patologi. LÄS MER

 2. 2. Hur skiljer sig kroppens akuta fysiologiska responser vid två olika modaliteter av stegrade intervaller? : Cykel och uppresningar från stol, en pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Niclas Alaniemi; Oskar Nilsson Landén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion / bakgrund Högintensiva intervaller är en tidseffektiv träningsform, som har potential att ge flera positiva hälsoeffekter. Det finns dock en del svårigheter vid genomförandet av högintensiva intervaller avseende hur intensitetsnivån regleras. LÄS MER

 3. 3. The Domestic Facade : Inhabitable Thresholds Between Public- And Domestic Domains

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Tony Johansson; [2022]
  Nyckelord :Facade; Thresholds; Building Envelopes;

  Sammanfattning : This thesis takes a step back to evaluate the architecture of the isolated Nordic home, where the exterior wall, or facade, stands out as the element with most potential for creating less isolated living conditions. As the physical threshold between domains of seemingly opposite social dynamics, the domestic- and the public; The façade serves as buildings most instrumental tool for establishing the relationship between the two. LÄS MER

 4. 4. Användning av kosttillskott hos elitidrottare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Minna Södermark; Simon Appell; [2022]
  Nyckelord :kosttillskott; elitidrott; studenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Kosttillskott är vanligt förekommande på alla idrottsliga nivåer. Det verkar inte finnas något tydligt behov av kosttillskott för idrottare. Däremot kan det vara lämpligt vid högintensiv träning under lång period eller vid brist på näringsämnen. LÄS MER

 5. 5. Fair Partitioning of Procedurally Generated Game Maps for Grand Strategy Games

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jens Ottander; [2022]
  Nyckelord :Procedural map generation; Constrained optimization; Categorical optimization; Multiobjective optimization; Genetic algorithms; NSGA-III; MOEA D-IEpsilon; Grand Strategy Games; Partitioning; Multiplayer Games;

  Sammanfattning : Due to the high cost of manual content creation within the game development industry, methods for procedural generation of content such as game maps and levels have emerged. However, methods for generating game maps have remained relatively unexplored in competitive multiplayer contexts. LÄS MER