Sökning: "D- Göteborgs universitet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden D- Göteborgs universitet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

 1. 1. Fyra öron är fler än två ögon

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Annelie Alefjord; Susanna Möller; [2010-12-07]
  Nyckelord :Kommunikation; muntlig överrapportering; postoperativvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGInledning: Brister i kommunikationen vårdpersonal emellan är en bidragande faktor tillmajoriteten av alla skador och missöden i vården. Anestesisjuksköterskan lämnar patienternatill en uppvakningsavdelning efter att anestesin har avslutats där hon ger en muntlig rapporttill intensivvårdssjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelse av information i samband med att en anhörig överflyttas från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Alexander Sjöstrand; [2010-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGIntroduktion: Patientens upplevelse av en överflyttning från intensivvården till vårdavdelning, liksomnärståendes upplevelse av överflyttningen finns beskrivet i tidigare forskning. Denna forskning visar attöverflyttningen kan vara en problematisk process både för patient och närstående samt att adekvat ochkontinuerlig information är av stor vikt för de närstående. LÄS MER

 3. 3. Hur iranska äldre patienter och deras anhöriga upplever strokevården

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Victoria Azad; [2010-12-07]
  Nyckelord :stroke; nursing; ethnicity; culture care; multicultural families; transcultural; multicultural;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att lyssna på musik under anestesi - patienters upplevelser

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Örjan Trängeberg; [2010-03-09]
  Nyckelord :omvårdnad; anestesi; musiklyssning; upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: Många studier i ämnet musiklyssning under anestesi beskriver hur fysiologiska parametrar påverkas hos patienter som får lyssna på musik under en operation. Kvalitativa studier saknas som beskriver hur patienten upplever att få lyssna på musik under anestesi. LÄS MER

 5. 5. I barnets försvar. RSV - spädbarnsföräldrars kunskaper och informationsbehov

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Susanne Gole; [2009-12-14]
  Nyckelord :RSV; infant; parents; child health care; nurse; needs; information; knowledge;

  Sammanfattning : Introduktion Respiratorisk syncytial virus, RSV, har i princip drabbat alla barn innan de harfyllt två år. Hos små barn kan RSV ge svåra symtom samt orsaka komplikationer. I Sverigebehöver runt 1-1,5 % av tidigare friska barn utan riskfaktorer vårdas på sjukhus på grund avRSV. LÄS MER