Sökning: "D-UPPSATS fenomenografi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden D-UPPSATS fenomenografi.

  1. 1. Poängen med en-till-en? : Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

    Författare :Lars Johannesson; [2011]
    Nyckelord :en-till-en; dator; förändring; lärprocess; undervisning; fenomenologi; fenomenografi;

    Sammanfattning : HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION (HLK) Högskolan i JönköpingD-uppsatsVårterminen 2011SAMMANFATTNINGLars JohannessonPoängen med en-till-en?Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen.Antal sidor: 40En trend i skolans teknikutveckling ären-till-en, vilket innebär att varje elev får en egen bärbar dator att dis-ponera för skolarbete. LÄS MER