Sökning: "D3.js"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet D3.js.

 1. 1. Visualizing public transport with heat-maps : Comparing the scalability of SVG and Canvas for heat-maps

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jim Eriksson Kuitu; [2020]
  Nyckelord :SVG; Canvas; heat-map; D3.js; scalability; visualisation;

  Sammanfattning : Computer hardware is constantly improving, displays get bigger resolutions and the hardware can handle more data. Consequently, we can display more information with digital visualisation and our software needs to scale well with this increase. LÄS MER

 2. 2. Performance Evaluation of JavaScript Rendering Frameworks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Lindberg; [2020]
  Nyckelord :web; javascript; visualization; rendering; svg; canvas; webgl; d3; pixi;

  Sammanfattning : When developing interactive web applications a number of different technologies and frameworks could be used. This thesis is set to evaluate a number of popular frameworks that are using different native web rendering techniques. LÄS MER

 3. 3. Exploring A Visualization System For History Paths

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jing Yang; [2019]
  Nyckelord :data visualization; discovery path; business intelligence; history visualization; Data visualisering; historik urvalsvägar; business intelligence; historik visualisering;

  Sammanfattning : Many business intelligence tools aim to digest data into easy, understandable and visualizable information for helping decision-making, while they are still lack of ability to support visualizing the history of selections. This limitation concerns the coming future when everything is about data. LÄS MER

 4. 4. Att förutspå Sveriges bistånd : En jämförelse mellan Support Vector Regression och ARIMA

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Max Wågberg; [2019]
  Nyckelord :Machine-learning; Python; ARIMA; SVR; Timeseries; Regression; Maskininlärning; Python; ARIMA; SVR; Tidsserie; Regression;

  Sammanfattning : In recent years, the use of machine learning has increased significantly. Its uses range from making the everyday life easier with voice-guided smart devices to image recognition, or predicting the stock market. Predicting economic values has long been possible by using methods other than machine learning, such as statistical algorithms. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av loggdata från webbservrar i diagram med interaktion : En jämförelse av visualiseringstekniker med D3.js och Google Charts baserat på renderingstider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julia Ehrling; [2019]
  Nyckelord :Visualisering; Interaktivitet; Loggdata; Diagram; D3.js; Google Charts;

  Sammanfattning : Webbserver-loggar är kraftfullt att använda för att spåra användning och förstå användares beteenden, men växer snabbt i storlek och kan vara svåra att tyda i textformat. Med hjälp av visualisering kan förståelse för data skapas. LÄS MER