Sökning: "D3.js"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet D3.js.

 1. 1. Visualizing public transport with heat-maps : Comparing the scalability of SVG and Canvas for heat-maps

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jim Eriksson Kuitu; [2020]
  Nyckelord :SVG; Canvas; heat-map; D3.js; scalability; visualisation;

  Sammanfattning : Computer hardware is constantly improving, displays get bigger resolutions and the hardware can handle more data. Consequently, we can display more information with digital visualisation and our software needs to scale well with this increase. LÄS MER

 2. 2. Web-based interface for data visualization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pantea Tavassoli; [2020]
  Nyckelord :data visualization; web-interface; D3.js; Covid-19; datavisualisering; web-gränssnitt; D3.js; Covid-19;

  Sammanfattning : In the age of Big data and exponential digitalization, data visualization is becoming a ubiquitous tool to understand trends, patterns and identify deviations that better help in decision making. The purpose of this thesis is to explore how a scalable data visualization interface can be designed with the open-source web library D3.js. LÄS MER

 3. 3. Visualization of cyber security attacks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jennifer Bedhammar; Oliver Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Defence Research Agency (FOI) simulates cyber attacks for research and education purposes in their cyber range, CRATE, with a system called SVED. This thesis describes the process of creating a visualization of the log files produced by SVED, with the purpose of increasing the users’ comprehension of the log files and thereby increasing their knowledge of the simulated attacks. LÄS MER

 4. 4. Performance Evaluation of JavaScript Rendering Frameworks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Lindberg; [2020]
  Nyckelord :web; javascript; visualization; rendering; svg; canvas; webgl; d3; pixi;

  Sammanfattning : When developing interactive web applications a number of different technologies and frameworks could be used. This thesis is set to evaluate a number of popular frameworks that are using different native web rendering techniques. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av geospatialdata från firms i heatmaps : En jämförelse av visualiseringstekniker med D3.js och Heatmap.js baserat på utritningstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Viktor Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Visualisering; Geospatial data; Heatmap; D3.js; Heatmap.js; Vue.js;

  Sammanfattning : Stora mängder miljödata samlas hela tiden in och för att använda all data behöver den förstås av användarna så de kan applicera kunskapen inom deras område. Visualisering skapar förståelse om data. LÄS MER