Sökning: "DAGMAR"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet DAGMAR.

 1. 1. Seaweed is Sexy : The consumption and utilisation of seaweed throughout British history and the marketing that surrounds it

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Rhianna Rees; [2019]
  Nyckelord :Seaweed. Algae. Marketing Theory. History. Environmental. Advertising. Blue Economy.;

  Sammanfattning : Damp, rotting, smelly, rising from the depths, washed up on shorelines. Seaweed (or Macroalgae) has transitioned over time in its position and uses within the British Isles; as discussed in the thesis it has undergone an evolution from its historical use as a source of food in times of desperation, to the superfood it is lauded as today. LÄS MER

 2. 2. När nätet inte räcker till -En studie om fysiska försäljningskanalers betydelse i detaljhandelns digitalisering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Åstrand; Julia Elgh-Lewén; [2017]
  Nyckelord :Fysisk försäljningskanal; Gigital försäljningskanal; Multikanalförsäljning; Varumärkesbyggande; Integration.; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund Inledningsvis presenteras en redogörelse för detaljhandelns utveckling ur ett företagsperspektiv. Två av forskningsfältets framträdande teorier presenteras. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande undervisning för teckenspråkiga nyanlända elever : -  en fallstudie kring användning av olika former av språkstöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Dagmar Pleva; Johanna Ovesen Ericsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Framtidstro för alla : Framtidstro hos gymnasieelever födda i Sverige respektive utomlands

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Hermansson; Dagmar Schröter; [2016]
  Nyckelord :hope for future; culture; adolescents; social status; birth country; Framtidstro; kultur; ungdomar; status; födelseland;

  Sammanfattning : Studien syftade till att ta reda på vad som kan skilja åt i ungdomarnas framtidstro utifrån deras födelseland. Forskning som handlar om ungdomars framtidsprioriteringar, vad gäller vidare studier, framtida arbete, viljan att bilda familj, flytten hemifrån, vikten av hög status och det psykiska välmåendet visar att förutsättningarna för utlandsfödda ungdomar ofta är sämre än för svenskfödda. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ undersøkelse av eldre menneskers medievaner

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanne Dagmar Aarhus Larsen; [2015]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER