Sökning: "DASH"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet DASH.

 1. 1. DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystiskt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Annie Karlsson; Julia Lundgren; [2019-06-25]
  Nyckelord :BMI; PCOS; DASH; kostbehandling; kalorirestriktion; övervikt; fetma.; BMI; PCOS; DASH; dietary treatment; calorie restriction; overweight; obesity.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: DASH-diet hos kvinnor med övervikt eller fetma diagnostiserade med polycystisktovariesyndrom jämfört med en hypokalorisk kontrolldiet. Finns det en effekt på BMI?- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Annie Karlsson och Julia LundgrenHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-05-28Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är den vanligaste endokrina störningen hosfertila kvinnor. LÄS MER

 2. 2. RÄTA VINKLAR OCH ETT STÄNK AV ROMANTIK –en trädgårdshistorisk undersökningav miljonprogrammets småhusträdgårdar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Augustsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :garden history; garden design; residental gardens; the million program; Sweden; 1960-ies; 1970-ies;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård, 120 hpGöteborgs universitet,Institutionen för kulturvård2017ISSN 1101-3303ISRN GU/KUV–17/28–SE.... LÄS MER

 3. 3. Programmering i matematikundervisningen : En fenomenografisk intervjustudie utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Maria Eriksson; [2018]
  Nyckelord :datalogiskt tänkande; digitala verktyg; digital kompetens; matematiska förmågor; processaebete;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att belysa lågstadielärares (årkurs 1 till 3) tolkningar av skrivelsernagällande programmering i kursplanen för matematik, med fokus på lärares definition av programmering samt dess funktion i matematikundervisningen. Studien är kvalitativ och utgår från den fenomenografiska forskningsansatsen. LÄS MER

 4. 4. Estimation of QoE aware sustainable throughput in relation to TCP throughput to evaluate the user experience

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Venkata Sai Kalyan Routhu; [2018]
  Nyckelord :Quality of Experience; QoE aware sustainable throughput; TCP throughput;

  Sammanfattning :            Recent years the research focus began on “Quality of Experience” (QoE) that addresses user satisfaction level and improvement of service. The notation sustainable throughput, sometimes also called reliable throughput, ensures user satisfaction level at the same time requires an optimum resource to provide the service. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Different DASH Players : Retrieval Strategy & Quality of Experience of DASH

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Sri Ganesh Sai Gunnam; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Adaptive Streaming over HTTP DASH ; Quality Adaptation; Quality of Experience QoE ;

  Sammanfattning : Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) is a convenient approach to transfer videos in an adaptive and dynamic way to the user. Therefore, this system makes best use of the bandwidth available. In this thesis, we investigate Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) based on data collected from the lab experiments and user’s experiments. LÄS MER