Sökning: "DAnny"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet DAnny.

 1. 1. Finding Junctions in Spline-based Road Generation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Isak Nyström; Danny Darwiche; [2022]
  Nyckelord :Bezier; Bezier Subdivision; Convex Hull; De Casteljau; Intersection Detection; Jarvis March; Procedural Geometry; Separating Axis Theorem; Splines; Sutherland-Hodgman;

  Sammanfattning : Splines are a common mixed-initiative technique for road generation. A designer draws the shape of the curve but the mesh can be procedurally generated along the spline. This relationship improves the workflow of building roads in virtual environments and video games without taking away all of the control of the designer. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av intelligens för en robotplattform AIDA

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Danny Tran; Bo Valdemar Norgren; Hugo Winbladh; Emily Tsai; Jim Magnusson; Ebba Kallström; Fredrik Tegnell; [2022]
  Nyckelord :AI; Artificial intelligence; Machine learning; Object recognition; Object tracking; Speech recognition; Convolutional neural networks; Deep learning; Hyperparameters; Inverse kinematics; Image classification; Optimization; AI; Artificiell intelligens; Maskininlärning; Objektigenkänning; Objektspårning; Taligenkänning; Neurala faltningsnätverk; Djupinlärning; Hyperparametrar; Inverskinematik; Bildklassificering; Optimering;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklingsarbetet och resultatet från utvecklingen av en robotplattform vid namn AIDA (AI Design Assistant), som utvecklades åt Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Plattformen består av en robotarm som utgörs av sex stycken servomotorer, som är anslutna till en enkortsdator. LÄS MER

 3. 3. GIS-Analys av effekten vid stormflod/ havsnivåhöjning, Morupstrakten, Halland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Danny Wong; [2022]
  Nyckelord :Stormflod; havsnivåförändringar; Morup; Halland; GIS; erosion; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Havsnivåhöjning och förhöjda vattenstånd som stormfloder är begrepp som kan kopplas till ökad erosionsrisk, översvämningsrisk och förändrade kuststräckor. Medelvattenståndet i haven ökar till följd av den globala uppvärmningen. Klimatförändringar leder även till att extremväder som stormar och stormfloder blir allt vanligare. LÄS MER

 4. 4. The Evolution of ‘the Russian’ in Swedish Defense Discourse : Crimea’s impact on the Russian Frame and threat perception within Swedish politics

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Danny Lazarov; [2022]
  Nyckelord :Sweden; Russia; Defence Policy; Framing; Securitisation; Crimea; Defence Rhetoric.;

  Sammanfattning : There are several things which can influence a nations policy both from within a nation and without. This Thesis aimed to understand the relationship between international incidents and the national rhetoric and policy of a nation. LÄS MER

 5. 5. Behov av dilatationsfog i betongkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Konrad Solvik; Danny Kader; [2022]
  Nyckelord :Expansion joint; Movement joint; Concrete structures; Joint distance; Cracking; Shrinkage; Dilatationsfog; Rörelsefog; Betongkonstruktioner; Dimensionering; Fogavstång; Sprickbildning; Krympning;

  Sammanfattning : Informationen gällande dilatationsfogar är i dagsläget otydlig ochkonstruktörer ifrågasätter användandet av dem. Avsaknaden aven tydlig standard medför att användandet blir inkonsekvent.Behovet av att standardisera eller utförligt beskriva de viktigafaktorerna som spelar in är efterfrågat. LÄS MER