Sökning: "DBP"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet DBP.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Problematik och möjligheter med återvinning av PVC-plast inom byggsektorn

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amelia Bågevik Gray; Elin Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :PVC plastic; recycling; circular economy; PVC-plast; återvinning; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Studien baseras på en målkonflikt mellan att vilja ha en giftfri miljö och samtidigt sträva mot ett mer cirkulärt samhälle. Polyvinylklorid (fortsättningsvis PVC-plast) kan innehålla farliga ftalater som i för stor mängd kan vara skadliga för hälsa och miljö både under användning och återvinning. LÄS MER

 3. 3. FEASIBILITY STUDY: THE REDUCTION OF DEFECTIVE HOLES IN PLASTIC FLOORING MANUFACTURING

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Anton Senbom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Defects are a common phenomenon related to the manufacturing of products in industries and unavoidable to a full degree. Companies can manage or mitigate risks relating to manufacturing through standardization in processes, methods, and quality checks. LÄS MER

 4. 4. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. Fördjupad funktionsanalys av Uppsalaåsen : Avskiljning av organiskt material (NOM) vid konstgjord infiltration och kemisk fällning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Olov Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Artificial groundwater recharge; flocculation; jar test; DOC; ferric chloride; drinking water; Konstgjord infiltration; kemisk fällning; bägarförsök; DOC; järnklorid; dricksvatten;

  Sammanfattning : Uppsala’s drinking water production is built around the Uppsala esker. Through managed aquifer recharge, surface water from Fyris river is infiltrated into the esker at several sites, in order to enhance the natural groundwater recharge. LÄS MER