Sökning: "DC motor control"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden DC motor control.

 1. 1. Solar tracker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Jimmy Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Solar tracker; solar;

  Sammanfattning : We are facing a climate crisis, and the world needs to generate electricity in more climate neutral ways. One alternative is to use solar energy. The highest efficiency can be achieved if the surface normal is pointed towards the sun, instead of just having it stationary. To solve this, people make a system called a solar tracker. LÄS MER

 2. 2. Gyro Stabilization of a Positioning Unit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Wilhelm Andrén; Ella Hjertberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mounting cameras on motorized objects has become possible in greater extent due to the emerging camera technology during the past few decades. This application could prove useful in several areas such as search and rescue operations, surveillance or even news monitoring. LÄS MER

 3. 3. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 4. 4. Automatic control of a model elevator based on NI LabVIEW and myRIO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Anton Storfors; [2018]
  Nyckelord :LabVIEW myRIO FPGA;

  Sammanfattning : This project aims to use the myRIO embedded device with programming development software, LabVIEW, for the education of automatic control in association with the course Control Engineering (Reglerteknik) in Uppsala University.  The myRIO is a portable reconfigurable I/O (RIO) device developed by National Instruments for students to use for designing control, signal processing, robotics, and mechatronics systems. LÄS MER

 5. 5. 5G Turntable Test Rig, A Two Degree of Freedom System for Antenna Characterisation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Sjögren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt vilka komponenter och vilken kontrollstrategi som ska användas i realiseringen av ett två-frihetsgradigt roteringsbord för antennkaraktärisering. De viktigaste komponenterna i roteringsbordet var de två motorerna som sköter varsin rotation. LÄS MER