Sökning: "DC-motor"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet DC-motor.

 1. 1. LabView-baserat produktionstest för borstlösa trefasiga likströmsmotorer

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marlene Thulin; [2019]
  Nyckelord :Electric motor; brushless DC motor; testing; production test; LabView; Elmotor; borstlös DC-motor; testning; produktionstest; LabView;

  Sammanfattning : Testning är en viktig del i tillverkningskedjan för att säkerställa kvalitet och funktion hos elektronikprodukter, och utförs ofta på flera nivåer innan den färdiga produkten lämnar fabriken. Produktionstester är rutinmässiga tester som tillämpas under masstillverkning och vid utformning av dessa måste tidseffektivitet prioriteras för att minimera negativ inverkan på produktionstakten. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av pedagogisk Borstlös DC-motor för undervisning

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Oscar Söderlund; Johan Nyström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The brushless DC (BLDC) motor is a crucial component of our modern society and exists in a number of everyday items. It is an evolution of the conventional brushed DC motor. It has several advantages compared to the brushed DC motor including less maintenance and better control and precision of the rotary displacement. LÄS MER

 3. 3. Tuggmaskin för test av dentala konstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Aron Teljemo; [2019]
  Nyckelord :Chewing machine; Tuggmaskin;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att utveckla en testrigg för dentala implantat. Uppdraget kom från Institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Beställare efterfrågade en testrigg som kunde testa hållfastheten i ett koncept där en tandbro installeras på två implantat istället för fyra. LÄS MER

 4. 4. Sensory Feedback in Prosthetic Arms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Nibras Abir Ahad; [2019]
  Nyckelord :Prosthetic arms; Sensory Feedback; Arduino; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The sense of touch in our body is something that many of us take for granted. It is after all hard to imagine how we would move and utilize our arms and legs without any sensory feedback. LÄS MER

 5. 5. A Test Rig for Emulating Drive Cycles to Measure the Energy Consumption of HEVs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Meng Ba; [2019]
  Nyckelord :Roller-rigs; road simulator; fuel consumption; hybrid electric vehicle HEV .;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to complete and verify core functions of a test rig that is designed and built to emulate drive cycles for measuring the energy consumption of HEVs, especially a vehicle named ELBA from KTH Integrated Transport Research Lab (ITRL). To fulfill this goal, a simplified model is created for the test rig, whose involved parameters are identified through various experiments. LÄS MER