Sökning: "DDC"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet DDC.

 1. 1. LET’S DEWEY IT : Motiveringar för och bemötande av motstånd vid Deweyövergång

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ossian Hall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objectives:The aim of this studies have been to understand and find out how the libraries in the Umeå regioncooperationmotivated theirtransition to the dewey decimal classification system(DDC) and how they responded to opposition and counterarguments to the transition. Further the study aims to producenewinformation tothe subject of reclassification by adapting an organization theoryapproachto the two research questions. LÄS MER

 2. 2. Abort, graviditet och förlossning inom Dewey decimalklassifikation : Kvinnlig representation i ett normerande system

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannelie Lydigh; Thea Åkerdal; [2019]
  Nyckelord :Dewey; Classification; Kritisk textanalys; Kvinnor; Representation;

  Sammanfattning : Classifications are a crucial part of Library and Information Science (LIS). Classifications aim to organize information, making it easy to retrieve and access. Scholars have criticized the practice of organizing knowledge and the construction of classification systems, claiming it represents some phenomenon while leaving others out. LÄS MER

 3. 3. Dewey Decimal Classification i en globaliserad tidsålder – på väg mot pluralistiska klassifikationer? : En studie av klass 200 med utgångspunkt i kvantitativ innehållsanalys och diskursteori

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madeleine Hebo; [2019]
  Nyckelord :Classification; Dewey; Discourse; Pluralism; Religion; Mixed method; Klassifikation; Dewey; Diskurs; Pluralism; Religion; Mixad metod;

  Sammanfattning : Classification systems constitute important tools within the field of knowledge organisation. The following bachelor thesis addresses Dewey Decimal Classification (DDC) and discusses the potential of bias in the religion class. LÄS MER

 4. 4. Från SAB till DDK, eller? : En komparativ studie av tre klassifikationssystem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ava Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAB; DDK; Rainbow; Klassifikation; Klassifikationsteori; Klassifikationssystem; Komparativ studie;

  Sammanfattning : The responsibility for the Swedish national classification system ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” (SAB) was passed to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use the American classification system Dewey decimal classification system (DDC). LÄS MER

 5. 5. On the Feasibility of Deploying Highly Resilient Data Plane Forwarding Mechanisms Using Programmable Switches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Lindbøl Bjørseth; [2019]
  Nyckelord :Network Robustness; Connectivity; Data Plane; Programming Protocol- Independent Packet Processors P4 ; Data-Driven Connectivity DDC .;

  Sammanfattning : Network downtime is costly for providers of information technology services. One cause of network downtime is link failures. The control plane of the network is the entity responsible for ensuring connectivity upon link failures. The data plane of the network forwards packets at line speed and it is controlled by the control plane. LÄS MER