Sökning: "DDC"

Visar resultat 11 - 15 av 44 uppsatser innehållade ordet DDC.

 1. 11. Folkbibliotekariernas reaktioner på folkbibliotekens övergång till Dewey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christina Kousteni; Therese Sedin; [2016]
  Nyckelord :SAB; DDK; folkbibliotek; organisationsförändringar;

  Sammanfattning : Many libraries in Sweden have since 2008 started to switch their classification system fromSAB (The Swedish classification system) to Dewey (Dewey decimal classification system).Kungliga Biblioteket (National Library of Sweden) decided to switch classification systemfrom SAB to DDC in 2008 and recommend that all libraries in Sweden should also follow. LÄS MER

 2. 12. "...ett klassifikationssystem är ju en spegling av världen så att säga." : en studie av bibliotekariers maktmedvetenhet och utmaningar vid övergången från SAB till DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Britta Renman; [2015]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; klassifikationssystem för svenska bibliotek; DDK; Dewey decimalklassifikation; kunskapsorganisation; klassifikation; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; critical discourse analysis; SAB; DDC; Dewey Decimal Classification; classification; ALM; library and information science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In 2008, the National Library of Sweden decided to transition from the Swedish system of classification, SAB, to the internationally established system Dewey Decimal Classification (DDC). The aim of this master’s thesis is to study the process of transition and the effect of this transition on the library collections and users of three Swedish libraries: two university libraries and one public library. LÄS MER

 3. 13. Från SAB till DDK på folkbiblioteken : En studie i personalupplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kalle Granström; [2015]
  Nyckelord :Klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; Folkbibliotek; Organisationsteori; Förändringsteori; Organisationsförändring; Semistrukturerade intervjuer; Sverige;

  Sammanfattning : In November 2008 the National Library of Swedendecided to switch classification system from SAB toDewey decimalclassification (DDC). SAB had untilthen been the main classification system in the wholeof the Swedish library field for 87 years. LÄS MER

 4. 14. Balkanisering och klassifikation : En komparativ studie av klassifikationen av forna Jugoslavien, beträffande språk, geografi och historia, i DDC och SAB

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Oskar Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Classification; Classification; Dewey decimal; SAB classification; Yugoslavia; Serbo-Croatian language; klassifikation bibliotek ; Dewey decimalklassifikation; SAB-systemet; Jugoslavien; serbokroatiska språket;

  Sammanfattning : This master's thesis examines the possibilities of correction and change in a classification scheme, with regard to the changes that occur in the world the classification system intends to describe.Applying a comparative method and classification theory, the classification of the example of the former Yugoslavia (1918-1941, 1945-1991), its republics and successor states, and the languages, formerly known as Serbo-Croatian are examined through a comparison of the main classes and divisions of language, geography, and history, in Dewey Decimal Classification (DDC), and Klassifikationssystem för svenska bibliotek [Classification for Swedish Libraries] (SAB). LÄS MER

 5. 15. Siffror istället för bokstäver : Övergången från SAB till DDK i Sigtuna kommuns folkbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Necim Boukhchana; [2014]
  Nyckelord :Klassifikation; Dewey decimalklassifikation; SAB-systemet; Hylluppställning; Folkbibliotek.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the transition from SAB to DDC in the public libraries of Sigtuna.More specifically, it aims at investigating why the decision was made to adopt the DDC and how the system has been implemented. LÄS MER