Sökning: "DDC"

Visar resultat 6 - 10 av 44 uppsatser innehållade ordet DDC.

 1. 6. Från SAB till DDK, eller? : En komparativ studie av tre klassifikationssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ava Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAB; DDK; Rainbow; Klassifikation; Klassifikationsteori; Klassifikationssystem; Komparativ studie;

  Sammanfattning : The responsibility for the Swedish national classification system "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" (SAB) was passed to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use the American classification system Dewey decimal classification system (DDC). LÄS MER

 2. 7. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 3. 8. Dewey i praktiken : en undersökning av bibliotekariers förändrade praktiker under övergången till DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Törner; [2017]
  Nyckelord :DDC; DDK; classification; klassifikation; social practice; praktikteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In 2008 the National Library of Sweden made a decision to change the Swedish classification system SAB to the internationally used Dewey Decimal Classification (DDC), a decision that was supported by the Swedish Library Association that recommended all Swedish libraries to make the change. The main reasons and arguments were internationalisation and rationalisation; less time should be laid on classifying foreign material, the Swedish bibliography would become increasingly visible in the international context, and the maintenance of a national classification system were not considered rational for a country of Sweden’s size. LÄS MER

 4. 9. Knowledge Organisation and Contemporary Art : Cataloguing Practices in two Libraries in Sweden, Umeå universitetsbibliotek and Konstbiblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elsa Avraam; [2017]
  Nyckelord :Subject cataloging; Classification; Subject headings; Contemporary art; Art libraries; Domain analysis; katalogisering; klassifikation; ämnesord; konst; bibliotek; domänanalys;

  Sammanfattning : This master thesis examines the cataloguing practices of two art libraries in Sweden in relation to contemporary art. The aim of this study is to show how classification systems and other forms of controlled vocabulary correspond to contemporary art and reveal the factors that influence the everyday practice of cataloguing. LÄS MER

 5. 10. Musik i förvandling : Bibliotekens övergång av klassifikationssystem från SAB till DDK och dess inverkan på musikområdet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Erik Bergel; [2016]
  Nyckelord :Classification – Books; Music librarians; Cataloging of music; SAB classification; Classification – Dewey decimal; Klassifikation bibliotek ; Musikbibliotek; Musikbibliotekarier; Katalogisering av musik; SAB-systemet; Dewey decimalklassifikation;

  Sammanfattning : In November 2008, the National Library of Sweden decided to change their standard classification system from the Swedish Library Classification System (SAB) to the american Dewey Decimal Classification (DDC). One of the main reasons to this transition was the assumption of gaining the possibility to exchange and import catalogue posts by using an outspread international classification system. LÄS MER