Sökning: "DDK"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet DDK.

 1. 1. Kan oral diadochokinesi predicera talförståelighet hos patienter med essentiell tremor?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Anton Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Essentiell tremor; DBS; DDK; stimuleringsinducerad dysartri; talförståelighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Essentiell tremor (ET) behandlas bland annat med djup hjärnstimulering (DBS). Många patienter drabbas av stimuleringsinducerad dysartri (SID) till följd av behandlingsmetoden, vilket i sin tur kan påverka talförståeligheten. LÄS MER

 2. 2. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Dewey i praktiken : en undersökning av bibliotekariers förändrade praktiker under övergången till DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Törner; [2017]
  Nyckelord :DDC; DDK; classification; klassifikation; social practice; praktikteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In 2008 the National Library of Sweden made a decision to change the Swedish classification system SAB to the internationally used Dewey Decimal Classification (DDC), a decision that was supported by the Swedish Library Association that recommended all Swedish libraries to make the change. The main reasons and arguments were internationalisation and rationalisation; less time should be laid on classifying foreign material, the Swedish bibliography would become increasingly visible in the international context, and the maintenance of a national classification system were not considered rational for a country of Sweden’s size. LÄS MER

 4. 4. Oral diadochokinesi som enkel skattning av artikulatorisk förmåga vid Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Ida Björinder; Anna Rosenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedbrytningen av neuroner vid Parkinsons sjukdom har visat sig gå långt innan tydliga motoriska symtom uppkommit. Subtila talförändringar kan förekomma långt innan dessa symtom debuterar och drabbade personer kan länge ha kompenserat för detta omedvetet. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Organisation and Contemporary Art : Cataloguing Practices in two Libraries in Sweden, Umeå universitetsbibliotek and Konstbiblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Elsa Avraam; [2017]
  Nyckelord :Subject cataloging; Classification; Subject headings; Contemporary art; Art libraries; Domain analysis; katalogisering; klassifikation; ämnesord; konst; bibliotek; domänanalys;

  Sammanfattning : This master thesis examines the cataloguing practices of two art libraries in Sweden in relation to contemporary art. The aim of this study is to show how classification systems and other forms of controlled vocabulary correspond to contemporary art and reveal the factors that influence the everyday practice of cataloguing. LÄS MER