Sökning: "DDK"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet DDK.

 1. 1. Från SAB till DDK, eller? : En komparativ studie av tre klassifikationssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ava Johansson; [2019]
  Nyckelord :SAB; DDK; Rainbow; Klassifikation; Klassifikationsteori; Klassifikationssystem; Komparativ studie;

  Sammanfattning : The responsibility for the Swedish national classification system "Klassifikationssystem för svenska bibliotek" (SAB) was passed to Kungliga Biblioteket (KB) 2014 and they ceased to update the system. Instead, KB encourages the Swedish libraries to use the American classification system Dewey decimal classification system (DDC). LÄS MER

 2. 2. Kan oral diadochokinesi predicera talförståelighet hos patienter med essentiell tremor?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Anton Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Essentiell tremor; DBS; DDK; stimuleringsinducerad dysartri; talförståelighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Essentiell tremor (ET) behandlas bland annat med djup hjärnstimulering (DBS). Många patienter drabbas av stimuleringsinducerad dysartri (SID) till följd av behandlingsmetoden, vilket i sin tur kan påverka talförståeligheten. LÄS MER

 3. 3. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Dewey i praktiken : en undersökning av bibliotekariers förändrade praktiker under övergången till DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mikael Törner; [2017]
  Nyckelord :DDC; DDK; classification; klassifikation; social practice; praktikteori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In 2008 the National Library of Sweden made a decision to change the Swedish classification system SAB to the internationally used Dewey Decimal Classification (DDC), a decision that was supported by the Swedish Library Association that recommended all Swedish libraries to make the change. The main reasons and arguments were internationalisation and rationalisation; less time should be laid on classifying foreign material, the Swedish bibliography would become increasingly visible in the international context, and the maintenance of a national classification system were not considered rational for a country of Sweden’s size. LÄS MER

 5. 5. Oral diadochokinesi som enkel skattning av artikulatorisk förmåga vid Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Ida Björinder; Anna Rosenberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedbrytningen av neuroner vid Parkinsons sjukdom har visat sig gå långt innan tydliga motoriska symtom uppkommit. Subtila talförändringar kan förekomma långt innan dessa symtom debuterar och drabbade personer kan länge ha kompenserat för detta omedvetet. LÄS MER