Sökning: "DE STIJL"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden DE STIJL.

 1. 1. Mellan rationalitet och irrationalitet : om ambivalens i idéerna bakom Le Corbusiers, Bauhaus och De Stijls modernistiska konst och arkitektur

  Magister-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Kristian Håkansson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats har varit att enligt min frågeställning undersöka om i vad mån och på vilket sätt det går att se rationella respektive irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande hos Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl, och i så fall utifrån vilka bakomliggande idéer hos dessa, samt vilka eventuella likheter och/eller skillnader mellan Le Corbusier, Bauhaus och De Stijl det går att se gällande deras rationella respektive irrationella, i form av andliga, förhållningssätt till arkitektur- och konstskapande. Gällande definitionen av det irrationella i form av det andliga, har jag utgått ifrån fyra olika former av andlighet; känslomässig, transcendent, religiös samt ockult. LÄS MER

 2. 2. De Paard - Visions of Playtopia

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för teknik och designVäxjö universitet

  Författare :Niklas Bonnevier; [2009]
  Nyckelord :De stijl Bauhaus Modernism Rietveld Rocking Horse; De stijl Bauhaus Modernism Rietveld gunghäst;

  Sammanfattning : Playsam in Kalmar AB are world famous for their design of the toys they sell. Together with their CEO Carl Zedig the goal was to find a new product for the company.  The process has far from been linear, I started off in one direction, got rejected, turned another way and we finally decided to create a rocking horse in a De Stijl style. LÄS MER

 3. 3. Mondrian och Teosofin : influenser på resan mot det abstrakta måleriet

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Konstvetenskap

  Författare :Ellinor Bjelm; [2009]
  Nyckelord :Mondrian; abstrakt måleri; teosofi; symbolism; modernism; De Stijl; neoplasticims; H.P. Blavatsky; Rudolph Steiner; Schoenmaeker; Jan Toorop; Evolution.;

  Sammanfattning : Målet är att få en bättre förståelse för hur det abstrakta måleriet uppkommit och för att göra detta möjligt har jag valt att utgå ifrån en av de abstrakta pionjärerna, Piet Mondrian. I undersökningen finns ett fokus på att ta reda på vilka hans inspirationskällor var och hur de återspeglar sig i hans konst. LÄS MER