Sökning: "DE-70"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet DE-70.

 1. 1. Har sociala medier förkortat vår koncentrationsförmåga? : Upplever KTH-studenter att deras koncentrationsförmåga har försämrats och finns det något samband med deras användande av sociala medier?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; koncentration; läsförmåga; koncentrationsspann;

  Sammanfattning : I den här studien, undersöker vi hur KTH-studenter upplever att deras sociala medievanor påverkat deras koncentrationsförmåga relaterat till djupläsning och deras förmåga att fokusera på att läsa längre texter. Vi börjar med att utforska bakgrunden till den allmänna uppfattningen att sociala medier förstör vår förmåga att koncentrera oss. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny (kr)istid? : En studie om hur svenska förvaltningsmyndigheter arbetar för att utveckla en proaktiv krishantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILDHögskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikael Jansson; Victor Lund; [2013]
  Nyckelord :Crisis Communication; Crisis Leadership; Proactive; Authorities; Kriskommunikation; Proaktiv Krishantering; Proaktiv; Myndigheter;

  Sammanfattning : Det är inte längre en fråga om huruvida en organisation kommer att drabbas av en kris, utan det är snarare frågan om när. Det har skett en utveckling inom diskursen för kriskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Open Core Platform based on OpenRISC Processor and DE2-70 Board

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Xiang Li; [2011]
  Nyckelord :SoC; OpenCores; OpenRISC; WISHBONE; DE-70; uC OS-II;

  Sammanfattning : The trend of IP core reuse has been accelerating for years because of the increasing complexity in the System-on-Chip (SoC) designs. As a result, many IP cores of different types have been produced. LÄS MER

 4. 4. Intern kontroll : Har bolagens arbete med intern kontroll förändrats sedan Koden för Svensk bolagsstyrning infördes 2005?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Jonathan Berglund; Michael Ehrlund; [2009]
  Nyckelord :Bolagskod; COSO; Intern kontroll; Internal control; Bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Inledning: Efter flera redovisningsskandaler bestämde Svensk näringsliv, med flera, att instifta Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning som övervakar Koden för Svensk Bolagsstyrning. Bland det viktigaste är bestämmelser angående intern kontroll. LÄS MER

 5. 5. Förbättrar intensiv träning prestationen hos motionärer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Annelie Markinhuhta; [2008]
  Nyckelord :training; cross-country skiing; High intensity training; performance;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka huruvida en stor andel av intensiva grenspecifika pass utvecklade den aeroba kapaciteten hos motionärer som tränar inför Vasaloppet. Två testmetoder användes; ett maximalt laktattest på rullskidor utomhus och ett maximalt cykeltest på en cykelergometer inomhus. LÄS MER