Sökning: "DGAT1"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet DGAT1.

 1. 1. Gener som påverkar mjölkens sammansättning hos ko

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Hultdin; [2014]
  Nyckelord :Mjölksammansättning; DGAT1; LEP; LEPR; avel;

  Sammanfattning : Mjölk är en komplex blandning där de huvudsakliga komponenterna är vatten, laktos, fett och protein. Laktosmängden är den komponent som varierar minst mellan raser och påverkar mängden mjölk mest. Fett- och proteinmängden uppvisar störst skillnad mellan raser och bi-drar till stor del till att mjölk är ett så näringsrikt livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Bioinformatics and molecular genetic studies of domestic and wild buffalo species : focus on evolutionary relationship of the DGAT1 gene

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Farzad Hakim Javadi; [2013]
  Nyckelord :Buffalo; DGAT1 ; promoter; Swamp; River;

  Sammanfattning : Improving milk yield and production is the main purpose of the selection in dairy industry. Genotyping tools give the opportunity to increase the frequency of favorable traits in the herd. Efficient breeding programs used in dairy industry have resulted in extensive genetic progress for many economically important traits. LÄS MER

 3. 3. Candidate genes for beef quality : allele frequencies in Swedish beef cattle

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Carina Leveau; [2008]
  Nyckelord :meat quality; beef; leptin; calpain; calpastatin och diacylglycerol O-acyltransferase;

  Sammanfattning : In Swedish beef retail cuts there are marked differences in meat quality, e.g. tenderness and marbling, between individual animals. A proportion of these differences are explained by the animals' genetic make up. LÄS MER

 4. 4. Genetisk variation av betydelse för mjölkkvalitet i Rödkullerasen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Petra Umeland; [2006]
  Nyckelord :Rödkullor; lantraser; mjölkkvalitet; genfrekvenser;

  Sammanfattning : The Swedish Red Polled breed is threatened by extinction and there are only around 1100 animals left. The breed was popular in the early twentieth century, but since then the numbers have steadily decreased. The overall objective of this study was to find out whether there may be economic incentives for preserving the breed. LÄS MER