Sökning: "DHA"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet DHA.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn och ungdomar med hypertriglyceridemi?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofie Tapper; Erica Lilja Eriksson; [2020-08-24]
  Nyckelord :Hypertriglyceridemi; omega-3-supplementering; triglyceridnivåer; barn; ungdomar; Hypertriglyceridemia; omega-3 supplementation; triglyceride levels; children; adolescents;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Kan supplementering med omega-3 sänka triglyceridnivåerna hos barn ochungdomar med hypertriglyceridemi?Författare: Sofie Tapper och Erica Lilja ErikssonHandledare: Therese KarlssonExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-26BakgrundHjärt-kärlsjukdomar är den största dödsorsaken världen över och hypertriglyceridemi ökar risken att insjukna. Forskning hos vuxna har visat att supplementering med omega-3 har en triglyceridsänkande effekt vilket minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Bolsonaro and Social Media: A Critical Discourse Analysis of the Brazilian President’s Populist Communication on Twitter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Yago Matheus da Silva; [2020]
  Nyckelord :Populism; Social Media; Twitter; Bolsonaro; Discourse-Historical Approach DHA ;

  Sammanfattning : The present study explores Brazilian president Jair Bolsonaro’s online communication on the microblogging platform Twitter. The study aims to present the populist characteristics embedded in the president’s tweets, as well as the strategies he uses in his communication on the social media platform. LÄS MER

 4. 4. Feeling Ontologically Insecure: The Anti- “Gender Ideology” Discourse in Colombia’s Second Half of 2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Diana Rocio Rodriguez Benitez; [2020]
  Nyckelord :Gender ideology; anti-genderism; ontological security theory; Discourse Historical Approach; discursive strategies; social media.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Anti-genderism and anti- “gender ideology” discourses have been taken place in various parts around the world including Latin America and Europe. Political parties and social and religious movements have been mobilising against “gender ideology” in elections and protests defending the traditional family model. LÄS MER

 5. 5. The Education Crisis of Displaced Rohingya Refugee Children in Bangladesh : A comparison of the Discussion in Online National and International Newspaper Articles

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anita Shafiq; [2020]
  Nyckelord :education; Rohingya refugee children; CDA; DHA; newspaper articles;

  Sammanfattning : News coverage regarding Rohingya refugees who are considered as one of the most vulnerable communities in the world has been increased after the military crackdown took place in Myanmar in August 2017. The study discusses how the national and international newspaper articles addresses the education crisis for displaced Rohingya refugee children in Bangladesh. LÄS MER