Sökning: "DICKENS CHARLES"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden DICKENS CHARLES.

 1. 1. Stereotypical images of women in Dickens’ Great Expectations and Wood’s East Lynne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Emma Hedman Jonsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to analyze the stereotypical images of women in Great Expectation by Charles Dickens and East Lynne by Ellen Wood, using feminist literary criticism as a theoretical perspective. The stereotypical images that were found were Cynthia Griffin Wolff’s sentimental stereotype, virtuous woman, the sensuous woman, and liberated woman; and Ferguson’s woman alone, submissive wife and the bitch. LÄS MER

 2. 2. Natur i gatlampans sken : En ekokritisk analys av fyra historiska storstadsnoveller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Danielsson; [2020]
  Nyckelord :storstadslitteratur; ekokritik; urbanature; Balzac; Dickens; Wharton; Akutagawa;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ närläsning av fyra storstadsnoveller publicerade av förlaget Novellix år 2019. Uppsatsen undersöker den fysiska, upplevda och psykologiska naturnärvaron i Honoré de Balzacs, Charles Dickens, Edith Whartons och Ryunosuke Akutagawas noveller. LÄS MER

 3. 3. En julsaga anno 2019 : Ett skönlitterärt experiment där sagans form undersöks

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sofia Alfredsson; [2019]
  Nyckelord :Konstsaga; folksaga; saga; en julsaga; Charles Dickens; Ebenezer Scrooge; miljögestaltning; spöken; spökhistoria;

  Sammanfattning : Abstrakt I denna uppsats skrivs en nutida version av Charles Dickens verk En julsaga. Texten kommer att utspela sig under 2000-talet, det blir alltså ett miljöbyte genom tidsresan, inte rent geografiskt. LÄS MER

 4. 4. Twisting the standard : Non-standard language in literature and translation from English to Swedish

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Antonia Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Non-standard language; Dialect; Translation; Literature; Fiction; Charles Dickens; Oliver Twist; English; Swedish;

  Sammanfattning : Non-standard language, or dialect, often serves a specific purpose in a literary work and it is therefore a challenge for any translator to recreate the non-standard language of the source text into a target language.  There are different linguistic tools an author can use in order to convey non-standard language, and the same is true for a translator – who can choose from different strategies when tasked with the challenge of translating dialectal features. LÄS MER

 5. 5. Semantiska modeller för syntetisk textgenerering - en jämförelsestudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Joakim Åkerström; Carlos Peñaloza Aravena; [2018]
  Nyckelord :semantic models; word embeddings; natural language processing; natural language generation; semantiska modeller; syntetisk textgenerering; naturlig språkbehandling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. LÄS MER