Sökning: "DIMENSIONERING AV TRÄ"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden DIMENSIONERING AV TRÄ.

 1. 1. Halmvägg som ett alternativ för Kulturborgen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Hanna Ohlsson; Anastasia Polubotko; [2022]
  Nyckelord :climate impact; carbon sink; straw; straw bales; straw wall; design; I-joist; dimensioning; u-value; heat resistance; klimatpåverkan; kolsänka; halm; halmbalar; halmvägg; utformning; lättregel; lättbalk; dimensionering; u-värde; värmemotstånd;

  Sammanfattning : In this thesis an alternative exterior wall construction for a specific building isinvestigated. The focus has been on investigating the material straw as a possiblecomponent in the future project Kulturborgen in Skåne, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Skjuvkapacitet i råspontsluckor - Undersökning av råspontsluckors skjuvkapacitet samt momentmodell för stabilisering av byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Ludvig Ruhr; [2022]
  Nyckelord :Råspont; tounge and groove; Råspontsluckor; Underlagsspont; Underlagsspontluckor; Horisontalstabilisering av tak; Horisontalstabilisering med råspont; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden there is a long-standing tradition of building houses out of wood. In the year 2022 it is expected that 15 000 houses will be built, where the majority are built out of wood. There is an aim to build more out of wood since it has less impact on the climate than other materials. LÄS MER

 3. 3. Horisontalstabilisering av småhus i trä: en jämförelse av dimensioneringsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Alice Stilgård; Amanda Bender; [2022]
  Nyckelord :horisontalstabilisering; skjuvbärförmåga; småhus i trä; skivverkan; vindlast; partiell förankring; full förankring; nyanserad plastisk dimensionering; Metod A; Metod B; elastisk metod; horisontell bärförmåga; träregelstomme; vindstabilisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last ten years, the number of building permits applied for houses with timber frame structure has more than doubled. Today, there is no general requirement to establish horizontal capacity, but is something that can be demanded and that many structural engineers have occasionally experienced as problematic. LÄS MER

 4. 4. Träbjälklag i flerbostadshus - Balkriktningens och bärande innerväggars påverkan på bjälklagshöjd och materialåtgång

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ahmad Al-Robaei; Adrian Skuza; [2022]
  Nyckelord :Wooden slabs; multi-dwelling units; bearing direction; slab height; material use; Träbjälklag; flerbostadshus; balkriktning; bjälklagshöjd; materialåtgång;

  Sammanfattning : En återkommande kritik när det kommer till byggnader med trästomme, har att göra med de relativt stora bjälklagshöjderna som uppstår till följd av träets egenskaper. Trots många fördelar i övrigt, måste bjälklag i trä vara avsevärt tjockare än motsvarande element i betong om de ska uppnå erforderlig styvhet, ljudisolering och brandteknisk prestanda. LÄS MER

 5. 5. Implementering av träkomponenters inverkan på höga byggnaders dynamiska respons och koldioxidutsläpp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nilesh Timmerbäck; [2022]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; Carbon emission; High-rise buildings; Dynamic design; Modal analysis; Korslimmat trä; Koldioxidutsläpp; Höga träbyggnader; Dynamisk dimensionering; Modalanalys;

  Sammanfattning : Träbyggandet har ökat drastiskt sedan år 1994 då den Europeiska unionen (EU) införskaffade ett byggproduktdirektiv, idag numera ersatt med byggproduktförordningen CPR, Construction Products Regulation. Från att träbyggandet tidigare främst inkluderat bostadsbyggande kan nu även föreskrivna funktioner godkännas för högre byggnader. LÄS MER