Sökning: "DISC test"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden DISC test.

 1. 1. Evaluation of Numerically Developed Models of an ECB for Estimating the Braking Torque on the SkiCrosser

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Filip Andersson; William Marin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cross-country skiing is a popular method of exercising that builds strength, stamina and engages the entire body. As cross-country skiing requires snow to be present, it is typically only performed during the winter, resulting in a rather limited way of exercising. LÄS MER

 2. 2. Filtration of oil-in-water nanoemulsions for potential adjuvant development applications

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Emilie Degeneve; [2023]
  Nyckelord :Filtration of oil-in-water nanoemulsions for potential adjuvant development applications; Vaccin; adjuvans; nanoemulsion; ytaktiva ämnen; filtrering;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes innovativa sammansättningar för produktion av vaccinadjuvans. Syftet var att stabilisera nanoemulsioner av olja i vatten, med hjälp av squalenolja (som används inom läkemedelsindustrin), med olika ytaktiva ämnen och att testa filtrerbarheten hos dessa nanoemulsioner. LÄS MER

 3. 3. Modeling of a ball contact with a coated plate

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mohammadreza Saeedi; [2023]
  Nyckelord :Pin on disc tribometer; coating; contact mechanics; finite element method; tribology; Pin on disc tribometer; beläggning; kontaktmekanik; finita elementmetod; tribologi;

  Sammanfattning : During tightening of a screw, the variation in friction will affect the force acting on the joint, especially when tightening using torque as a control parameter. So, it is crucial to have a proper understanding of the contact mechanism and friction in the screw head to joint and thread interfaces. LÄS MER

 4. 4. Redesign of a tribological pin-on-disc machine

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Michal Szumin; [2022]
  Nyckelord :tribometer; particulate matter; studded tyres; tyre-road contact; tribometer; partiklar; dubbdäck; kontakt mellan däck och väg;

  Sammanfattning : In contradistinction with road transport exhaust particulate matter (PM) emission, non-exhaust PM emission has not decreased substantially in recent years. One source of non-exhaust PM emission is studded tyre-pavement contact. LÄS MER

 5. 5. Performance Analysis of Environmentally Adaptable Grease in Large open gears

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Victor Ogunmoye; [2022]
  Nyckelord :Grease; Large open gears; tribology; lubrication; wear; friction; Twin disc; Material surface;

  Sammanfattning : Environmentally adaptable grease (EAG) lubricants are essential in applications with loss lubrication due to their biodegradable nature. This is because the lubricants could be expelled into the environment during usage in some applications e.g., marine and mining applications. LÄS MER