Sökning: "DISK"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet DISK.

 1. 1. Glauber Monte Carlo for proton-proton and virtual-photon-proton collisions

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik - Geonomgår omorganisation

  Författare :Oscar Sepp; [2023]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In high energy physics, we want to probe the inner structures and behaviours of the particles that are the building blocks of our universe. This is often done by colliding nuclei together. LÄS MER

 2. 2. The quest for a classical bulge - a study of kinematics, abundances, and ages using microlensed dwarf stars and Gaia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astrofysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Calum Kvernes Macpherson; [2023]
  Nyckelord :Bulge; Milky Way; Kinematics; Galpy; Dwarf Stars; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Context: We present an kinematical analysis of 90 F and G type dwarf, turn-off, and subgiant stars in the Galactic bulge. These stars were observed with high-resolution spectrographs during gravitational microlensing events This allowed for their ages, abundances, and radial velocities to be ascertained while they were significantly brighter. LÄS MER

 3. 3. Comparing machine learning algorithms for detecting behavioural anomalies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Jansson; [2023]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Machine Learning; Behavioural Anomalies;

  Sammanfattning : Background. Attempted intrusions at companies, either from an insider threat orotherwise, is increasing in frequency. Most commonly used is static analysis and filters to stop specific attacks. LÄS MER

 4. 4. Friktions- och nötningskarakterisering av laserpåsvetsade ytor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Johannes Stenlund; [2023]
  Nyckelord :Laserpåsvetsning; ASTM G99; ASTM G132; adhesiv nötning; abrasiv nötning; tribologisk prestanda;

  Sammanfattning : Laserpåsvetsning och laserytimpregnering är additiva tillverkningsmetoder som kan användas för att förlängakomponenters livslängd och specialanpassa ytor med avseende på friktions-, slitage- och korrosionsegenskaper.Duroc Laser Coating i Luleå är störst i Sverige på laserytbehandlingar men saknar objektiv data på friktionsoch nötningsegenskaperna hos de laserpåsvetsade materialen vilket har varit det huvudsakliga målet med dettaarbete att ta fram. LÄS MER

 5. 5. Vilken plats ges dyskalkyli i skolan? : Lärare i Förskoleklass årskurs 6 uppfattning om begreppet dyskalkyloch dess plats i skolans organisation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Bergman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER