Sökning: "DIVA c"

Visar resultat 1 - 5 av 4753 uppsatser innehållade orden DIVA c.

 1. 1. Web-based prototype for protecting controllers from existing cyber-attacks in an industrial control system

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Pa Sanyang; [2020]
  Nyckelord :ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS; ICS; SCADA; Modbus; Honeypot; Conpot; Cyber attacks; MITM; DoS; Flooding; Reverse proxy server; AWS;

  Sammanfattning : Industrial control system or ICS is a critical part of the infrastructure in society. An example of ICS is the rail networks or energy plants like the nuclear plant. SCADA is an ICS system following a hierarchical structure. Due to the fact that a control system can be very large, monitoring remote through networks is an effective way to do so. LÄS MER

 2. 2. Real time Rust on multi-core microcontrollers

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jorge Aparicio Rivera; [2020]
  Nyckelord :Rust; real-time; memory safety; embedded; static analysis; stack resource policy; stack analysis; arm; cortex-m;

  Sammanfattning : Today the majority of embedded software is written in C or C++ using the thread paradigm. C and C++ are memory unsafe programming languages that often appear in CVE (Common Vulnerability and Exploits) reports. LÄS MER

 3. 3. Kriminalitetens drivkrafter : En kvalitativ studie om före detta kriminellas uppfattningar och upplevelser av kriminalitetens drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adem Ajan; [2020]
  Nyckelord :Social work; Criminality; Motivations; Ex. criminals; KRIS; Socialt arbete; Kriminalitet; Drivkrafter; Före detta kriminella; KRIS;

  Sammanfattning : I denna C-uppsats har jag studerat de bakomliggande, bevarande och kriminellt livsstilsrelaterade drivkrafterna till kriminalitet. Ungdomar är allt oftare iblandade i grov kriminalitet och därför tyckte jag det var viktigt att studera varför ungdomar börjar begå brott och varför de hamnar i kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. Colour Image Search for Graphical Design Inspiration

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Henrietta Rydfalk; [2020]
  Nyckelord :Image search; image analysis; graphic design; search algorithm; colour harmony; colour map;

  Sammanfattning : This thesis project aims to develop a search algorithm which uses the colour information in uncompleted graphical work to find inspirational images that utilizes similar colour schemes. The dominant colours are separated from the image, and those are used to find other images with similar palettes in a database. LÄS MER

 5. 5. Hur relativt är C-dur? : Hur musiker använder sitt gehör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Linnéa Svedmyr; [2020]
  Nyckelord :gehör; relativt gehör; gehörsstrategier; inre hörande; musikteori; lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER