Sökning: "DIVA socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9507 uppsatser innehållade orden DIVA socialt arbete.

 1. 1. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Rättstillämpningen av principen om barnets bästa i LVU-mål : En kvalitativ studie om förvaltnings- och kammarrätters rättstillämpning utifrån ett genusrättsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alice Wende; Emma Malm; [2023]
  Nyckelord :the principle of the best interests of the child; children and young people; LVU; 3§ LVU; gender norms; girls and boys; administrative courts and courts of appeals; application of the law; social construction; social work.; principen om barnets bästa; barn och unga; LVU; 3§ LVU; könsnormer; flickor och pojkar; förvaltningsrätter och kammarrätter; rättstillämpning; social konstruktion; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Based on society's established norms, girls and boys are expected to behave differently. Certain behaviours are also differently accepted due to gender. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs gärningspersoner beroende på kön? : En kritisk diskursanalys av hur svensk dags- och kvällspress porträtterar gärningspersoner utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Larsson; Elin Persson; [2023]
  Nyckelord :gender theory; feminists’ theory; critical discourse analysis; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; genusteori; feministisk teori; kritisk diskursanalys; Aftonbladet; Expressen; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Utifrån kritisk diskursanalys som metod och tillvägagångssätt har denna studie analyserat hur de rikstäckande nyhetstidningarna Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter porträtterar och beskriver kvinnan respektive mannen som gärningsperson med genusperspektivet som utgångspunkt. Studien har genomförts genom en jämförande analys av nyhetsartiklar utifrån två kända rättsfall, mordet i Arboga med Johanna Möller och Mohammad Rajabi samt styckmordet i Karlskrona med Anatoliy Pettersson och Leonard Höglind som gärningspersoner. LÄS MER

 4. 4. "Där det finns sexualiserade kvinnor kommer det alltid att finnas kåta män" : - En tematisk analys av medias framställning av OnlyFans

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefine Eriksson; Johanna Christians; [2023]
  Nyckelord :OnlyFans; media; thematic analysis; children; social work; OnlyFans; media; tematisk analys; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : OnlyFans is a relatively new digital platform where fans subscribe to content that a creator publishes. Everything from food recipes to workouts is published, but the platform is best known for its content of sexual material. There are currently a limited number of evidence-based studies regarding OnlyFans. LÄS MER

 5. 5. Dagens elever kan bli morgondagens gärningsmän : En studie om skolans roll i förebyggandet av ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lovisa Hermansson; Ellen Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; social control; social ties; preventive social work; school; middle school; principals; cooperation;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a topic that has been up for political debate during the election year in Sweden. As people tend to commit crimes at younger ages, we have concidered the schools’ role being a central part of the preventive work against juvenile delinquency. This since young people spend a large part of their time in school. LÄS MER