Sökning: "DIVA sundsvall"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden DIVA sundsvall.

 1. 1. Samband mellan gångsträcka, dyspné och desaturation i 6 minuters gångtest hos en grupp individer med pulmonell arteriell hypertension (PAH) - en registerbaserad pilotstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kajsa Hedin; [2020]
  Nyckelord :6-minutes walking test; exercise; dyspnea; desaturation; PAH;

  Sammanfattning : Background: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare but serious disease with symptoms as dyspnea, fatigue and intolerance to exercise. The treatment is mainly pharmacological with physical exercise as an important complement. The 6 minutes walking test (6MWT) is used today worldwide for assessment and follow-up of the PAH patient. LÄS MER

 2. 2. A corpus-based investigation of Swedish upper secondary school students’ vocabulary

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Christian Holmberg Sjöling; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to contribute with more knowledge concerning the learning and teaching of English vocabulary in Swedish upper secondary school in Sundsvall by answering the following research questions: Which CEFR level does each group’s vocabulary meet after29excluding K1 and K2 words? How accurate is the vocabulary production of the two groups in relation to each CEFR level? I also hypothesized that the group of students attending the Natural Science programme would be more proficient than the group attending the Economics programme since the former had studied the course English 5 longer and attend a more theoretical and advanced programme than the latter. Therefore, I gathered 30 essays from students attending the Natural Science programme at one school and 30 essays from students attending the Economics programme at another school to be analysed and compared. LÄS MER

 3. 3. Ett gott skratt förlänger maktstrukturerna : En genusundersökning i Sundsvall med fokus på skämttidningen Lutfisken mellan 1909 och 1945

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Solcellsproduktion i Sverige : En likhetsgranskning mellan producerad och simulerade data samt en analys över hur produktionen varierar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Huseyin Durek; [2020]
  Nyckelord :Solenergi; Solcellspanel; Förnybar; Elspec; Renewenable ninja;

  Sammanfattning : Analysverktyg för elproduktion är en viktig del inom området elkraft för att kunna analysera kvalitet och mängden producerad energi över tid. En allt viktigare fråga är möjligheten till att kunna förutse och uppskatta energiproduktion via så kallade simuleringsverktyg för bland annat solcellspaneler. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linus Steinholtz; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; UX-Design; Teknisk Design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. LÄS MER