Sökning: "DIVA umeå universitet omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade orden DIVA umeå universitet omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors inställning till familjers betydelse för omvårdnaden : En kvantitativ enkätstudie i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Schaeder; Kristina Wiberg; [2020]
  Nyckelord :familjefokuserad omvårdnad; sjuksköterskors inställning till familjer; FINC-NA; psykiatrisk öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier har visat att familjer har en viktig betydelse när det gäller måendet hos personer med psykisk ohälsa. Det finns vetenskapligt stöd för att familjefokuserad omvårdnad kan främja funktion och välbefinnande hos både den sjuke och dess omgivande familj. LÄS MER

 2. 2. Det är okej att känna : Ungdomar och unga vuxna bloggar om cancer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Hansen; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; unga vuxna; cancer; bloggar; grounded thoery; teamtisk analys;

  Sammanfattning : Ungdomar och unga vuxna som är på väg att bli självständiga ställs inför unika psykosociala problem när de plötsligt återigen blir beroende av omvårdnad. För att kunna optimera arbetet med denna målgrupp krävs en förståelse för deras egna upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Familjers erfarenheter av när ett barn vårdas palliativt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alona Lytvyn; Oskar Petersson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Literature Study; Parents; Palliative Care; Pediatrics; Siblings; Erfarenhet; Familj; Föräldrar; Litteraturstudie; Palliativ vård; Pediatrik; Syskon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär symtomlindring och förbättring av livskvalité för patienter i livets slutskede samt deras familjer. Då ett barn blir sjukt påverkas alla familjemedlemmar. Familjefokuserad omvårdnad baseras på god relation mellan vårdpersonal och familjemedlemmar och eftersträvar förbättra hela familjens mående. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares möte med barns olika socioekonomiska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Olivia Sundström; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; förskola; hemförhållanden; kompensatoriskt uppdrag; reproducering; socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen kring hur förskollärare uppmärksammar och agerar utifrån barns skilda socioekonomiska förutsättningar. Frågeställningarna ramar in arbetet ytterligare och fokuserar på tre delar, vilka skillnader som förskollärarna ser utifrån barns skilda socioekonomiska förutsättningar, hur de bemöter dem samt om förskolan reproducerar skillnader. LÄS MER

 5. 5. Experiences of living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) : A literature review

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linus Forslund; Emil Sjödin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER