Sökning: "DJUR I FÅNGENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden DJUR I FÅNGENSKAP.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Entesarian; [2019]
  Nyckelord :mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Sammanfattning : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. LÄS MER

 3. 3. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ellen Holm; [2019]
  Nyckelord :Bevarande; etologi; bevarandeetologi; beteende;

  Sammanfattning : Det finns idag många arter som riskerar att utrotas, ofta på grund av mänsklig påverkan på deras habitat. Det tvärvetenskapliga fältet bevarandeetologi syftar till att använda etologi, kunskapen om djurs beteende och anledningen till det, inom bevarandet av dessa arter. LÄS MER

 4. 4. Träning inför återintroduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Demieka Seabrook Sävenfalk; [2019]
  Nyckelord :återintroduktion; träning; beteende; rovdjursundvikande; etologi;

  Sammanfattning : Återintroduktion, det vill säga att släppa ut djur i områden där de tidigare funnits men därefter försvunnit ifrån, har potential att bli ett viktigt verktyg i arbetet med att bevara arter. Många projekt har emellertid misslyckats, därför finns det ett stort behov av att arbeta för att öka framgången. LÄS MER

 5. 5. Beteende och hägnutnyttjande hos två amurtigrar (Panthera tigris altaica) på Borås djurpark : hur stor är besökarnas påverkan?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Tilde Rylander; [2019]
  Nyckelord :tiger; Panthera tigris altaica; hägnutnyttjande; beteende; stereotypt vandrande; aktivitet; stress; djurvälfärd; djurpark;

  Sammanfattning : Amurtigern (Panthera tigris altaica) är starkt hotad på grund av mänsklig utbredning och tjuvjakt. För att bevara amurtigern och andra hotade arter pågår avelsprogram i djurparker där arterna samtidigt hålls i utbildnings- och forskningssyfte. LÄS MER