Sökning: "DLG"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet DLG.

 1. 1. The effect of DLG knockout, vitamin D and probiotic treatment on Drosophila gene expression

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sophie Améen; [2018]
  Nyckelord :DLG; Drosophila melanogaster; Vitamin D; Probiotics; Colorectal cancer;

  Sammanfattning : Background: Colorectal cancer is one of the most frequently diagnosed cancers today. Dlg is a tumor suppressor gene commonly silenced in cancer cells. Many colorectal cancer patients are subject to vitamin D3 deficiency and/ or an altered microbiome. LÄS MER

 2. 2. Replacing qpcr non-detects with microarray expression data : An initialized approach towards microarray and qPCR data integration

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jonas Sehlstedt; [2018]
  Nyckelord :microarray; qpcr; data integration; colorectal cancer; colon cancer; expression; expression data;

  Sammanfattning : Gene expression analysis can be performed by a number of methods. One of the most common methods is using relative qPCR  to assess the relative expression of a determined set of genes compared to a reference gene. LÄS MER

 3. 3. Scandinavian Farmers : företagets värde för ägarna DLG och Lantmännen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anders Larsson; [2006]
  Nyckelord :Scandinavian Farmers; Lantmännen; DLG; Resource Based Theory; Estland; Lettland; kooperativa aktiviteter;

  Sammanfattning : Parallellt med en stark tillväxt av lantbruket i EUs nya medlemsstater har, sedan halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken, marknaden för insatsvaror stagnerat i Sverige. I Danmark kan skönjas en liknande utveckling bland annat genom en allt mer reglerad marknad för exempelvis handelsgödsel. LÄS MER