Sökning: "DLS"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet DLS.

 1. 1. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 2. 2. Cloud Observations at a Coastal site – Analysis of Ceilometer Measurements from Östergarnsholm, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Aron Stenlid; [2019]
  Nyckelord :Ceilometer; Stratocumulus; cloud base height; LCL; DLS; upwelling; cloud cover;

  Sammanfattning : In this study, four and a half months of ceilometer data from Östergarnsholm are used to analyze cloud related to processes in the boundary layer. Measurements are divided into two categories, which are defined by wind direction: a continental and a marine sector. LÄS MER

 3. 3. Vad säger ett bedömningsmaterial om en elevs läs- och skrivkompetens? : En komparativ studie mellan ett reduktionistiskt och ett holistiskt bedömningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Martina Kara; Elin Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömningsmaterial; DLS; Nya språket lyfter!; läs- och skrivkompetens; reduktionistiskt perspektiv; holistiskt perspektiv; summativ bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa innehållsanalys utgår ifrån två bedömningsmaterial med fokus på årskurs 4–6, Diagnostiska material för analys av läs- och skrivförmåga (DLS) och Nya språket lyfter!. Dessa representerar ett reduktionistiskt- samt ett holistiskt perspektiv på läs- och skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av karboniserad LDPE som egenskapsförbättrande tillsats i nya LDPE-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Engin Cömert; [2018]
  Nyckelord :karbonisering; återvinning; miljö; LDPE;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att med hjälp av en speciell mikrovågsugn så kan man omvandla lågdensitetspolyeten (LDPE) till kemikalier med högre värde [1]. Ett försök på att omvandla plastavfall (LDPE) till en produkt med högre värde kommer att göras i detta projekt. LÄS MER

 5. 5. Characterization of core-shell oxide nanoparticles

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Eline Goossens; [2018]
  Nyckelord :magnetic core-shell nanoparticles; characterization; iron oxide; silica;

  Sammanfattning : The growing amount of applications of nanoparticles (NP) have led to concern for their possible harmful effect on human health and the leakage in the environment. Characterization and quantification of the content of NPs are of prime importance, especially methods to relate size, composition and morphology of the particles with the possibility of their detection and quantification. LÄS MER