Sökning: "DLT"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet DLT.

 1. 1. Private, secure, and censorship resistant document sharing : for individuals and groups based on distributed ledger technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jens Röwekamp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The scandal around Facebook and Cambridge Analytica in 2017 showed drastically that new concepts to share andstore information need to be developed in order to minimize the huge potential for abuse resulting from centralized information stored at trusted third parties. This thesis analysed to what degree current document exchange systems (e.g. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjeteknikens påverkan på utlandsbetalningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Christoffer Hallberg; Daniel Jansson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Cross border payments; Fintech; Crypto currencies;

  Sammanfattning : Den snabba framfarten av blockkedjetekniken samt teknikens disruptiva möjligheter inom den finansiella sektorn har lett fram till vad denna studien undersöker; blockkedjeteknikens påverkan på utlandsbetalningar och huruvida marknaden för utlandsbetalningar påverkas av den ökade utforskningen och användningen av tekniken. Faktorerna kostnad tid och säkerhet kopplat till utlandsbetalningar analyseras för att ta reda på hur dessa skulle kunna påverkas. LÄS MER

 3. 3. The adoption of distributed ledger technology in trade and export finance operations of Swedish banks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Gustaf Blidholm; Mathias Johnson; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; distributed ledger; finance; technology; FinTech; bank; trade finance; export; cost reduction; efficiency; Sweden; innovation; diffusion;

  Sammanfattning : Centralized data storage and reconciliation by trusted intermediaries has historically put financial systems in the hands of a single central parties. The emergence of bitcoin and blockchain, combined with the 2008 financial crisis, has shifted the Swedish financial sector’s traditional perspectives on democratization, centralization, transparency and automation. LÄS MER

 4. 4. Blockkedjeteknologin på finansiella marknader : Kan blockkedjeteknologin effektivisera handeln med finansiella instrument?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gvidas Cerneckis; [2018]
  Nyckelord :Blockkedja; Blockchain; Blockkedjeteknologin; Distributed Ledger Technology; DLT; Juridik; Finansiell infrastruktur; Innovation; Finansiella marknader; Handel med finansiella instrument; Clearing; Kontoföring; Avveckling; Institutioner.;

  Sammanfattning : Handeln med finansiella instrument har effektiviserats avsevärt under de senaste decennierna tack vare den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Pappersbaserade värdepapper har ersatts av digitala finansiella instrument och investerare kan numera på ett enkelt sätt skapa värdepappersportföljer innehållande komplexa värdepapper från hela världen. LÄS MER

 5. 5. Applied design of distributed ledgers for real estate and land registration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Riccardo Sibani; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; DLT; Land registry; Real estate;

  Sammanfattning : The recent emergence of a distributed technology named blockchain, clearly created a new point of view in the data storing and data distribution fields. If on one hand blockchain is mainly known for Bitcoin (an auto-regulated decentralized digital currency), on the other hand it has the potential to set up an auto regulated economy. LÄS MER