Sökning: "DMAIC"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet DMAIC.

 1. 1. Tillverkningsföretag och dess förbättringsarbete : En studie om kvalitetsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Haris Hadziselimovic; [2022]
  Nyckelord :lean; kvalitet; tillverkning; DMAIC; gemba;

  Sammanfattning : Kvalitet och hög prestanda är något som alla tillverkande företag strävar efter. Det är något som attraherar kunder och som är en vital del för att företaget inte skall behöva utföra omarbeten på grund av bristande kvalitet. Det är även viktigt för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. LÄS MER

 2. 2. Ser inte skogen för alla träd : Reducering av kvalitetsbristkostnader enligt förbättringscykeln DMAIC. En fallstudie vid Derome Timber AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Erik Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cost of quality; DMAIC; Lean Six Sigma; Sawmill industry; Forest industry; Kvalitetsbristkostnader; DMAIC; Lean Sex Sigma; Sågverksindustri; Skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är den tredje största exportören av skogsprodukter i världen och närmare 80% av produktionen exporteras. Den höga efterfrågan på svenska skogsprodukter har tillåtit det svenska sågverksföretaget Derome Timber AB att göra nyinvesteringar som resulterat i ökad produktion. LÄS MER

 3. 3. Improving Availability of the Pelletization Process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emil Andreasson; Pontus Åhman; [2022]
  Nyckelord :Availability; Predictive Maintenance; Pelletization; Statistical Process Control; Refractory Material; DMAIC;

  Sammanfattning : The Grate-Kiln-Cooler process is a commonly used method of sintering during iron ore pelletization, where the pellets are formed, dried, and hardened. The pellets are oxidized in the rotating Kiln, turning magnetite (Fe3O4) to hematite (Fe2O3), making the pellets attain suitable metallurgical attributes for further processing. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av orsaker och åtgärder till långa plocktider hos Bromma Kortförlag AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Isabella Soler; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Världens alla länder strävar efter en hållbar utveckling i enlighet med Förenta nationernas Agenda 2030. Förutom de centrala miljöfördelarna är ekonomisk hållbarhet en viktig beståndsdel, delvis med syftet att främja konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Hur en effektiv export säkerställs med hjälp av leanverktyg : En utvärdering av sjötransportens risker och dess åtgärder

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alia Andreasson; Lovisa Jarback; Emelie Savolahti; [2022]
  Nyckelord :lean; sjötransport; export; värdeflödeskartläggning; riskhantering;

  Sammanfattning : Ökningen av internationell handel och hållbarhetsfrågor ställer höga krav på företag, stora som små. I takt med att samhället utvecklas, påverkas alla dimensioner av försörjningskedjan och leder till bland annat högre krav på logistikens flexibilitet och effektivitet. LÄS MER