Sökning: "DMAIC"

Visar resultat 16 - 20 av 68 uppsatser innehållade ordet DMAIC.

 1. 16. Sex Sigma för kvalitetssäkring av cirkulära processer : En fallstudie vid Carlsbergs hanterings- och tappningsprocess av ölfat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Antonio Kasljevic; Jakob Johansson; [2018]
  Nyckelord :DMAIC; Sex Sigma; Fallstudie; Carlsberg; Kvalitet; Examensarbete; Lean; Ölfat; Hantering och tappning;

  Sammanfattning : Industriellt tillverkande företag har traditionellt använt sig av linjära affärsmodeller där verksamhetens ägandeskap avslutats efter försäljning av produkter. En ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser hos konsumenter, organisationer och samhällen har drivit EU att under 2018 introducera en hållbarhetsstrategi som syftar till att främja en övergång mot cirkulära ekonomier. LÄS MER

 2. 17. Förbättring av produktions- och packningsprocessen hos Eazpac AB

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pegah Jahankhah; Ann Svanholm; [2018]
  Nyckelord :DMAIC; ISO9001; kvalitetsstyrning; processer; produktion; SME-företag; svinn;

  Sammanfattning : Företaget som har valts för detta examensarbete är Eazpac AB. Företaget producerar plasthättor, Eazycover ™ att täcka och skydda mat med, för att förlänga hållbarheten på mat och råvaror. Företaget Eazpac AB har haft problem med svinn av hättor i produktions- och packningsprocessen. LÄS MER

 3. 18. A Contemporary Six Sigma and Lean Integration : Towards the Ideal State

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jonn Wenchert; [2017]
  Nyckelord :Statistical Process Control; Lean Production; Six Sigma; Lean Six Sigma; Six Sigma Lean; Information System Development; Information System Research; Modern Factory;

  Sammanfattning : A new reality, where human labor is replaced by automated machines is causing production management to rethink how they can steer the production to meet their customers demand. There is a gap of values, techniques and tools to communicate with the processes existing in the new modern factories, where data sometimes is the single output. LÄS MER

 4. 19. Produktanpassning vid insourcing av bearbetning : Tillverkningsanpassad konstruktion och insourcing i produktutvecklingsprocessen

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :David Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Insourcing; DFM; Design for manufacturing; manufacturability; Tillverkningsanpassad konstruktion; produktutveckling; process;

  Sammanfattning : Hög produktkvalitet och låg tillverkningskostnad är avgörande för den ekonomiska framgången för en produkt, och för att uppnå en sådan framgång används metoden tillverkningsanpassad konstruktion (DFM). DFM är en väldigt integrativ metod och kräver ett tvärfunktionellt arbete mellan experter så som produktionstekniker, produktionsberedare och tillverkningspersonal (Ulrich & Eppinger, 2014). LÄS MER

 5. 20. Förbättringsstrukturen DMAIC tillämpat på ett ergonomiproblem vid industriell komponentrengöring hos GKN Aerospace

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Hall; [2017]
  Nyckelord :Kvalitet;

  Sammanfattning : GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan tillverkar bland annat en low-pressure turbine (LPT) case till flygplansmotorer. I slutet av produktionsprocessen av komponenten genomfördes en manuell rengöring som syftade till att tvätta bort smuts som uppkommit under tillverkningen, inte minst från kantbrytning, aktiviteten precis innan rengöringen. LÄS MER