Sökning: "DMAIC"

Visar resultat 21 - 25 av 73 uppsatser innehållade ordet DMAIC.

 1. 21. Förbättringsstrukturen DMAIC tillämpat på ett ergonomiproblem vid industriell komponentrengöring hos GKN Aerospace

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Hall; [2017]
  Nyckelord :Kvalitet;

  Sammanfattning : GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan tillverkar bland annat en low-pressure turbine (LPT) case till flygplansmotorer. I slutet av produktionsprocessen av komponenten genomfördes en manuell rengöring som syftade till att tvätta bort smuts som uppkommit under tillverkningen, inte minst från kantbrytning, aktiviteten precis innan rengöringen. LÄS MER

 2. 22. Effektivisering av lager- och orderhanteringsaktiviteter på Dormakaba AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hampus Andersson; [2017]
  Nyckelord :Lager; Lagerhantering; Lagerutformning; Orderhantering; Effektivisering; Genomloppstid; Lageraktiviteter;

  Sammanfattning :   The problem Being able to manage the process- and material flows in an efficient way is essential for delivering goods, on time and at the lowest possible cost, to customers. Efficient flows have always been of great importance, but in the past few decades they have received more attention, especially within industrial circuits. LÄS MER

 3. 23. Implementering av statistisk processtyrning för små- och medelstora företag : En fallstudie enligt DMAIC

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Daan Kabel; Joel Grip; [2017]
  Nyckelord :kvalitet; Sex Sigma; DMAIC; Statistisk processtyrning; variation; implementering; Små- och medelstora företag; SMF; små serier; processkartläggning; flödesschema; mätsystemanalys; styrdiagram; normalfördelningsantagandet; korrelationsanalys; duglighetsstudier; orsak-verkan diagram; hypotesprövning; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta leder företagen till nya utmaningar. Nya utmaningar är svåra att hantera speciellt för små- och medelstora företag, SMF eftersom de inte besitter samma kunskap och ekonomiska förutsättningar som stora företag. LÄS MER

 4. 24. Integrering av Lean-DMAIC för ett effektivare informationsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Markus Saarela; Mats Bäckman; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Quality Management; Lean Production; Value Stream Mapping; Sex Sigma; DMAIC; Kvalitetsteknik;

  Sammanfattning : Throughout history companies have come to realize the importance of work revolving quality in order to remain competitive on the market. Process development is a natural part of quality management. There exists several different philosophies and tools to make use of in this work, examples are Lean Production and Six Sigma. LÄS MER

 5. 25. En experimentell studie av styrkepotentialen vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Hortlund; Mikaela Öhrvall; [2017]
  Nyckelord :Sex Sigma; DMAIC; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; SIPOC; Orsak-verkan diagram; SCA; Fullständiga faktorförsök; Försöksplanering; Försöksplan; Försöksdesign; EVOP; Evolutionary Operation; Besparingspotential; Pappersmaskin; Styrkepotential; SCT-CD; Sprängstyrka; Six Sigma; Duglighetsmått; Duglighetsindex; Kvalitetsarbete; Problemlösningsmetodik; Experiment; Autokorrelerad data; Regressionsanalys; Minsta kvadratmetoden; Variansanalys; ANOVA; Statistiska metoder; Statistiska verktyg; Processkännedom;

  Sammanfattning : Industrial manufacturing companies are working in a greater extent than before to optimize processes as well as reduce variation to build in quality in their products. SCA Munksund produces kraftliners with high variability for the strength measurements bursting strength and SCT-CD, together called strength potential. LÄS MER