Sökning: "DMI"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet DMI.

 1. 1. Compact total mixed ration to dairy cows : effects on feed hygiene, feed intake, rumen environment and milk production

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Frida Petters; [2018]
  Nyckelord :CTMR; ; forage particle size; feed ration dry matter; DMI; milk production; rumen health; AIA; feed spoilage;

  Sammanfattning : Total mixed rations have been used as a feeding strategy in Swedish dairy farms since the 1990’s. One risk that has been associated with total mixed ration is sorting of the ration, which can lead to a diet being consumed by the cows other than the originally intended. LÄS MER

 2. 2. A comparison of modelled precipitation in Greenland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Rebecca Vesterberg; [2017]
  Nyckelord :Greenland; precipitation; Surface mass balance; SMB; ice sheet; accumulation; ablation; sea level rise; Regional Climate Model; HIRHAM5; Numerical Weather Prediction model; HIRLAM7.3; biases; climate change; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Greenland ice sheet develops throughout the year with the changing weather condi- tions. Precipitation contributes by increasing the mass, whilst warmth induces melting, which makes the ice sheet diminish. LÄS MER

 3. 3. Grovfoder till lågdräktiga dikor med speciellt fokus på fiber och protein

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Frendberg; [2017]
  Nyckelord :Rörflen; ; NDF; ; iNDF; ; torrsiktning; ; partikelstorlek i träck;

  Sammanfattning : Till följd av ökande efterfrågan på betande nötkreatur och nötkött från nötkreatur uppfödda i Sverige har dikalvsproduktionen i Sverige ökat. För att möta behovet behöver produktionen öka ytterligare, vilket kräver en bättre ekonomisk lönsamhet för lantbrukare som håller dikor. LÄS MER

 4. 4. Tillsatser i polyestertextil : Avlägsnande av dispersionsfärg inför mekanisk återvinning genom omsmältning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Svensson; Gabriella Andersson Drugge; [2016]
  Nyckelord :Återvinning; avfärgning; polyester; PET; tillsatser; dispersionsfärg; Disperse Blue 56; 1; 3 dimethyl-2-imidazolidione; DMI; PET-flaska; textil;

  Sammanfattning : Polyetentereftalat, PET, är den vanligaste polymeren i den grupp av syntetiska polymerer som går under det generiska namnet polyester, PES, i textilindustrin. År 2015 producerades cirka 53 miljoner ton PET-fibrer, vilket är 58,6% av alla fibrer som producerades i världen samma år. LÄS MER

 5. 5. The dietary cation-anion difference and its impact on the milk production in dairy cows

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Eklund; [2016]
  Nyckelord :acidosis; buffer; CAD; DCAD; feed efficiency; feed ration; macro minerals; milk composition; milk yield;

  Sammanfattning : Katjon-anjonbalasen i fodret (DCAD) uttrycker skillnaden mellan viktiga makromineraler med hänsyn till deras laddningar i jonform. Uträkningen kan skrivas DCAD:S = Na++K+-Cl--S2- eller DCAD:Cl = Na++K+-Cl-. LÄS MER